تحلیل و بررسی اثبات رابطه‌ سببيّت

تحلیل و بررسی اثبات رابطه‌ سببيّت در 79 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی اثبات رابطه‌ سببيّت در 79 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

صورت‌های دخالت در وقوع جرم

مباشرت

شرط

سبب

تاریخچه سبب

فرق شرط و سبب و علت 

آیا تسبیب یک اصطلاح راوائی است؟

شرط ضمان در تسبیب

مباشرت و تسبیب در جنایات عمدی

مباشرت و تسبیب در جنایات غیر عمدی

دوقاعده کلی در این زمینه

اقسام سبب 

سبب حسی 

سبب شرعی 

سبب عرفی 

نوع دیگری از تسبیب

مستندات خلق قاعده تسبیب

تشخیص رابطه‌ی سببیّت

تشخیص رابطه‌ی استناد در آراء حقوقدانان اروپایی 

اول. ضمان سبب ضروری

دوم. نظریه برابری شرایط و اسباب 

سوم. نظریه سبب مستقیم و بی‌واسطه

چهارم. تئوری شرط پویای نتیجه 

پنجم. تئوری سبب متعارف و اصلی 

تشخیص رابطه استناد در آراء حقوقدانان اسلامی 

اجتماع سبب و مباشر 

مواردی که سبب قوی تراست 

مواردی که مباشر جرم موجودی جامد است 

مواردی که مباش جرم موجودی جاندار چون سگ وچهارپایان ( حیوانات ) باشد 

درصورتی که مباشرجرم فاقد مسئولیت اند چون دیوانه وکودک 

درصورتی که مباشر جرم جاهل به حکم یا موضوع باشد 

مواردی که مباشر قوی تراست 

مواردی که مباشر وسبب درعرض هم هستند 

اجتماع اسباب 

اجتماع سبب ماذون باسبب عدوانی 

اجتماع اسباب منغذی وعدوانی 

ستادی صفان 

صفان سبب اقوی 

مجازات سبب ومباشر 

تعارض قاعده ی تبیب با قاعده ی احسان 

تعارض اتلاف وتثبیت 

نتیجه گیری 

منابع و ماخذ

 

قسمتی از متن

همان‌طور که می‌دانیم یکی از مسائل مهم در امور کیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است. بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود. احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً اگر کسی اسلحه‌ای تهیه در کمین رقیب خود بنشیند و زمانی که طرف مورد نظر در حال عبور است به سمت او تیراندازی و او را به قتل برساند در این جا بین عمل مجرمانه و حصول نتیجه‌ی آن رابطه‌ی سببیّت وجود داشته و احراز آن کار مشکلی نیست ولی سببیّت زمانی مشکل می‌شود که چند عامل باعث حصول نتیجه مجرمانه شوند. این عاملان می‌توانند چند مباشر، چند مسبب، یا اجتماعی از سبب و مباشر یا چند مسبب باشند البته قانونگذار از مورد اخیر در میان موارد دیگر نامی به میان نیاورده . به هر حال قانونگذار نیز این شیوه‌ها و صورتهای دخالت در جرم را پذیرفته است و برای حفظ حقوق افراد جامعه مجازاتهایی را در نظر گرفته این جانب در نخستین کار تحقیقی خود همین عنوان ؟(تسبیب در جنایت) را در نظر گرفته به  و بحث در خصوص دیدگاه‌های فقها و حقوق‌دانان در باب تسبیب پرداخته‌ام...

مشاهده قیمت و دانلود سریع