تحلیل و بررسی در مورد هوش

تحلیل و بررسی هوش در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

تحلیل و بررسی هوش در 71 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مفهوم و تعريفي مختلف هوش

تعريف تربيتي هوشي

تعريف كاربردي هوش 

انواع هوش از ديدگاه ترندايك

انواع هوش از ديدگاه اسپيرمن

انواع هوش از ديدگاه ترستون 

تقسيم بندي هوش به انواع كلامي و عملي (غيركلامي)

انواع هوش از ديدگاه اشترن برگ 

انواع هوش از ديدگاه گاردنر 

هوش از ديدگاه رشد

تاريخچه مطالعات مربوط به هوش 

تاريخچه آزمون هاي هوش 

سير تحول نظريه هاي زيربنايي تست هاي هوش 

عوامل مؤثر بر هوش 

محيط و تأثير آن در پيشرفت تحصيلي 

اهميت خانواده 

خانواده با وضعيت اقتصادي مطلوب 

موفقيت اجتماعي خانواده 

ميزان تحصيلات والدين 

نتايج پژوهشهاي انجام شده در ايران 

نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در خارج

تأثير تجارب فرهنگي و شغلي در رشد مفهومي

نقش جنسيت در توانايي هاي شناختي

كم خوني و فقر آهن و اثر آن بر يادگيري

اوتيسم خردسالي 

استفاده از دست غالب چه ارتباطي با دو نيمه مغز دارد؟ 

سنجش/ارزيابي كودكان پيش دبستاني 

ارزيابي هاي (سنجش ها) غيررسمي، غيرمستقيم و طبيعت گرايانه

سنجش هاي ياري كنندة معلولين 

شيوة چند رشته اي (چند انضباطي) و فرارشته اي (فراانضباطي)

اهداف طرح سنجش

اهميت و ضرورت طرح سنجش

 

قسمتی از متن

مفهوم و تعريفي مختلف هوش
همچنان كه افراد بشر از نظر شكل و قيافه ظاهري با يكديگر تفاوت دارند، از نظر خصايص رواني مانند هوش، استعداد، رغبت و ديگر ويژگي‌هاي رواني و شخصيتي نيز بين آنها تفاوتهاي آشكار وجود دارد. مطالعه نوشته‌هاي فلاسفه و دانشمندان قديم نشان مي دهد كه انسان حتي از گذشته‌هاي بسيار دور از تفاوتهاي فردي آگاه بوده است. 
چنانكه افلاطون در كتاب جمهوريت تفاوتهاي فردي انسان ها را مورد توجه قرار داده و گفته است كه هر فرد بايد به شغلي متناسب با استعدادها و تواناييهايش گمارده شود. او دربارة تفاوتهاي افراد، در كتاب جمهوريت خود چنين گفته است: «اشخاص به طور كاملاً يكسان به دنيا نمي آيند، بلكه از نظر استعدادهاي طبيعي با يكديگر تفاوت دارند، يك شخص براي نوع خاصي از شغل و ديگري براي شغلي ديگر مناسب است»...

مشاهده قیمت و دانلود سریع