پاورپوینت بررسی سلامت جنسی

پاورپوینت بررسی سلامت جنسی در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت بررسی سلامت جنسی در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

میل جنسی بهنجار چیست؟

تفاوت های جنسیتی

شکل گیری گرایش جنسی

اختلالات میل جنسی

اختلال میل جنسی کم مردانه و اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی زنانه

اختلالات برانگیختگی جنسی

ملاک های اختلال میل جنسی کم مردانه

اختلالات ارگاسم

ملاک های اختلال علاقه / برانگیختگی جنسی زنانه

ملاک های اختلال ارگاسمی زنانه

ملاک های انزال زود هنگام

علل ناکارایی جنسی

عوامل زیست محیطی

عوامل روانشناختی

عوامل اجتمایی و فرهنگی

درمان ناکارایی جنسی

 

بخشی از متن

میل جنسی بهنجار چیست؟

چه موقع رفتار جنسی فاصله گرفته از هنجار اختلال محسوب میشود؟ دو نوع رفتار جنسی مشمول این تعریف می شوند. در ناکارایی جنسی٬ موقع ارتباط جنسی کارایی کافی و رضایتبخش وجود ندارد : برای مثال شخص٬ برانگیخته نمی شود ییا به ارگاسم نمی رسد.  در اختلالات پارافیلیایی که اصطلاح نسبتأ جدیدی برای انحراف جنسی است٬ برانگیختگی جنسی عمدتا در چهارچوب افراد یا اشیای نامناسب رخ می دهد.برانگیختگی های پارافیلیایی عمدتأ متمرکزند و شامل بزرگسالانی می شوند که رضایت متقابل ندارند٬ حتی اگر تمایل داشته باشند.اختلالات پارافیلیایی در عمل٬ رابطه ی چندانی با ناکارایی های جنسی ندارند جز آن که هر دو٬ رفتار جنسی را در بر می گیرند. اختلال دیگری که به طور کامل از اختلالات جنسی منفک شده ملال جنسیتی است. در ملال جنسیتی٬  شاهد نوعی ناهمخوانی و ناراحتی روانشناختی  و نارضایتی از جنسیتی هستیم که از بدو تولد به فرد منتسب شده است(یعنی پسر یا دختر). این اختلال٬  جنسی نیست بلکه اخلال در حس مردانگی یا زنانگی شخص است.

تفاوت های جنسیتی
اگرچه مردان و زنان هردو به روابط جنسی تک شریکی گرایش دارند٬ ولی در رفتار های جنسی انها تفاوتهای جنسیتی دیده می شود که برخی از این تفاوت ها قابل توجه است.یک یافته مشترک در میان نظرسنجی های جنسی٬ درصد خیلی بالاتر مردان نسبت به زنانی که گزارش میدهند استمنا کرده اند.98 درصد مردان در برابر 64 درصد زنان گزارش داده اند که استمنا کرده اند(یعنی با تحریک خود به ارگاسم رسیده اند).دفعات استمنا در بین کسانیکه استمنا کرده بودند٬ در مردان 5/2 برابر زنان بود...

مشاهده قیمت و دانلود سریع