پاورپوینت نتیجه گیری مقایسه ای به سوی درمان فرانظری

پاورپوینت نتیجه گیری مقایسه ای به سوی درمان فرانظری در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت نتیجه گیری مقایسه ای به سوی درمان فرانظری در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

ديدگاههاي تحولي الگوي پري

دوگانه نگرها 

كثرت گرايان 

نسبيت گراها 

درمانگران متعهد 

الگوي ورنر

الگوي فرانظري

فرايندهاي تغيير

روان درماني هاي اصلي

مراحل تغيير

 

بخشی از متن

ديدگاههاي تحولي الگوي پري

افراد متعهد دانش را طبق الگوي خاصي كه سطح رشد شناختي فعلي آنها را توصيف مي كند،سازمان مي دهند پري نه مرحله شناختي را مشخص كرد كه هريك شيوه تفكر نسبت به ماهيت دانش را نشان مي دهند وازلحاظ كيفي با يكديگر فرق دارند

مشاهده قیمت و دانلود سریع