پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز

پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز در 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت گشتالت درمانی فرتیز پرلز در 29 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

نظرية شخصيت

نظرية آسيب شناسي رواني

نظرية فرآيندهاي درماني

وظيفة درمانگر

پالايش رواني

وظيفة درمانگر

محتواي درمان 

تعارض هاي ميان فرد و جامعه

فرد ايده آل

رابطة درماني 

واقعيت هاي گشتالت درماني 

انتقادهايي ازگشتالت درماني

 

بخشی از متن

نظرية شخصيت

ما انسانها به رغم اينكه قرنهاست دوست داريم بدن خودرا انكاركنيم، بايد بپذيريم كه اصولاً ارگانيزمهاي زيستي هستيم هدفهاي روزمرة ما، يا به قول پرلز هدفهاي پاياني، براساس نيازهاي زيستي ما قراردارند، كه به گرسنگي، ميل جنسي، بقا، سرپناه و تنفس محدود مي شوند.نقش هاي اجتماعي كه اختيارمي كنيم، وسيله اي براي براورده ساختن هدفهاي پاياني ما هستند.پرلز فرض مي كند كه فرآيند دائمي كامل كردن نيازهايمان، يعني فرآيند تشكيل كل ها يا گشتالت ها، يكي ازقوانين ثابت دنيا براي حفظ كردن تماميت ويكپارچگي ماست. چرخة زندگي روزمره ما، چنانكه وجود طبيعي سالمي داشته باشيم، به صورت فرآيند نيازهاي ارگانيزمي ازاد وجاري خواهد بود كه دراگاهي ما نمايان مي شود. شخصيت سالم به نقش هاي اجتماعي دل مشغول نمي شود، 

مشاهده قیمت و دانلود سریع