پاورپوینت فایل آموزشی دوره آمار کاربردی

پاورپوینت فایل آموزشی دوره آمار کاربردی در 206 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت فایل آموزشی دوره آمار کاربردی در 206 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمات  

فصل دوم : مقیاسهای اندازه گیری  

فصل سوم : هدف توزیعهای فراوانی و نمودارها  

فصل چهارم : اندازه های گرایش مرکزی  

فصل پنجم : شاخصهای پراکندگی  

فصل ششم : نمره های استاندارد  

فصل هفتم : منحنی طبیعی  

فصل هشتم : همبستگی  

فصل نهم : رگرسیون و پیش بینی 

 

بخشی از متن

فصل اول : مقدمات

آمار چیست؟

آمار چارچوب روشهای علمی را که در تجزیه و تحلیل داده های مقداری به کار برده می شوند بنیانگذاری می کند.

روشهای آماری 

1- به پژوهشگر در طبقه بندی ، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند.
2- به پژوهشگران امکان می دهد که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از نمونه کوچکی از آزمودنیها ویژگیهای جامعه ای را که نمونه از آن انتخاب شده است برآورد یا استنباط کنند.

انواع روشهای آماری 

1- آمار توصیفی: مجموعه روشهایی است که به خلاصه کردن، طبقه بندی ،توصیف و تفسیر داده ها می پردازد.
2- آماراستنباطی: مجموعه روشهایی است که معمولا برای بیان رابطه بین دو یا چند متغیر و تعمیم ویژگیهای نمونه آماری به جامعه آماری به کار برده می شوند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع