پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز

پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت درمان فرد مدار کارل راجرز در 30 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

نظرية شخصيت

نظريه آسيب شناسي رواني 

رابطة درماني

ادامه شش شرط ضروري

نظريه فرايندهاي درماني

وظيفة درمانگر

محتواي درماني

واقعيتهاي درمان فرد مدار

انتقادهايي ازدرمان فرد مدار

ازديد گاه روانكاوي

ازديدگاه بافقي

ازديدگاه يكپارچه نگر

 

بخشی از متن

نظرية شخصيت

طبق ديدگاه راجرزتمامي انسانها، يك نيروي انگيزشي اساسي دارند كه گرايش به شكوفايي است به عبارت ديگرگرایش شكوفا شدن درگرايش فطري ارگانيزم به پروراندن تمام استعدادهايش به طوري كه بتواندبه زندگي ادامه دهد وپيشرفت كند.ما با فرآيند ارزش گذاري ارگانيزمي نيز متولد مي‌شويم كه ما را قادر مي سازد آن دسته از تجربه‌هايي كه زندگي مارا تقويت مي كنند، به صورت مثبت ارزش گذاري كنيم وبراي تجربه هايي كه مانع ازرشد ما مي شوند ارزش منفي قائل شويم. پس ما با نيروهاي شكوفا كننده اي به دنيا مي آئيم كه ما را برمي انگيزند وفرايندهاي ارزش گذاري اي كه مارا تنظيم مي كنند. هنگامي كه خود آگاهيمان نمايان مي شود، نياز به توجة مثبت به خودراپرورش مي دهيم وقتي افراد طبق ارزشهاي دروني ساختة ديگران عمل مي كنند، شرايط ارزش رافراگرفته اند. 

نظريه آسيب شناسي رواني 

هرچه محبت والدين مشروط ترباشد، احتمال ايجادآسيب رواني بيشتراست. وقتي برخي تجربه ها تحريف يا انكارمي شوند، بين آنچه تجربه مي شود وآنچه مظهرخودپنداره ي فرداست ناهمخواني وجوددارد. ازنظرراجرز، محورناسازگاري رواني عبارتست از ناهمخواني بين تجربة كلي فرد وانچه مظهرخود پندارة اوست...

مشاهده قیمت و دانلود سریع