پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی

پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت درمان های رفتاری جوزف ولپی در 31 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

آسيب شناسي رواني

نظريه فرايندهاي درماني

حساسيت زدائي منظم

جرأت آموزي

كنترل وابستگي

نظريه فرايندهاي درماني

ادامه نظريه فرايندهاي درماني

كنترل درمان گر

كنترل بيزاري آور

تغيير شناختي – رفتاري

نظريه آسيب شناسي رواني

نظريه فرايندهاي درماني

دونالد ميچن بام 

رابطة درماني

واقعيت هاي رفتاردرماني

رفتاردرماني كوتاه مدت

كارائي رفتاردرماني

نقادهائي از رفتاردرماني

انتقادهائي از رفتاردرماني

 

بخشی از متن

آسيب شناسي رواني

اضطراب، مشكل يادگيري نخستين درآسيب شناسي رواني است اما زماني كه اضطراب به صورت يك پاسخ عادي به محركهاي خاص ايجاد مي شود مي تواند جنبه هاي ديگر رفتار را تضعيف كند و به نشانه هاي ثانوي منجر شود. 

نظريه فرايندهاي درماني

خود اين نشانه هاي ثانوي مي توانند به دليل دردناك بودن، تداعي شدن با ترسهاي آموخته شده از اختلالهاي جسماني يا رواني يا صرفاٌ به دليل پيامدهاي اجتماعي نگران كننده اضطراب را فراخوانند اگر اين مشكلات ثانوي اضطراب بيشتري ايجاد كنند، پس يادگيري جديدي صورت مي گيرد و يك دور معيوب ايجاد مي شود كه به نشانه هاي پيچيده تر مي انجامد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع