پاورپوینت مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین

پاورپوینت بررسی مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین در 67 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت بررسی مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین در 67 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

مطالعات تاریخی و کاربری بافت تاریخی قزوین

موقعیت استان قزوین در کشور

موقعیت جغرافیایی

تقسیمات اداری و سیاسی

شاخت ابعاد کمی قزوین

سيماي اقليمي استان

نقش ارتفاعات در اقليم استان

تاثير عرض جغرافيايي

نقش پوشش گياهي و كشاورزي در اقليم استان

تقسيمات اقليمي استان

بارندگيهاي استان

جريان وزش بادها

پوشش ابري و ساعات آفتابي

قزوين در عهد باستان

شهر قزوين

محدوده ی شهر در زمان قاجاریه

نقشه محلات قزوين در دوره قاجار 

ويژگي هاي تاريخي

قزوين در ادوار تاريخي

قزوين در دوره بعد از اسلام

قزوين در دوره صفويه

قزوين در دوران معاصر

وجه تسميه قزوين

تاريخ شكل گيري شهر قزوين

هسته اوليه شهر قزوين

توسعه شهر قزوين بعد از اسلام

محدوده شهر قزوين قبل از صفويه

محدوده شهر در زمان صفويه

كاخها و ابنيه سلطنتي

محدوده شهر در زمان قاجاريه

شهر قزوين در دوره معاصر

شهر قزوين پس از تهيه طرح جامع 1359

توسعه شهر در آخرين طرح جامع سال 1369

چگونگي توزيع كاربريها در سطح محلات

منابع و ماُخذ

مشاهده قیمت و دانلود سریع