پاورپوینت بررسی روش تحقیق

پاورپوینت بررسی روش تحقیق در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت بررسی روش تحقیق در 46 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعاریف

انواع متغیرها 

متغیر کمی

متغیر کیفی

متغیر دووجهی یا دو ارزشی و  چندوجهی یا چند ارزشی

نامگذاري متغيرها

متغير مستقل 

متغير وابسته یا تابع

متغیرهای میانگر یا واسطه

متغير جانبی تعديل كننده

متغير جانبی كنترل

متغير جانبی مداخله‌گر یا مزاحم

انواع مقياس اندازه گيري متغيرها Measurement 

مقياس اسمي Nominal Scale 

مقياس رتبه‌ايOrdinal scale یا ترتیبی  

مقياس فاصله‌اي 

مقياس نسبي 

تحقیقات تاریخی

کارهایی که یه محقق در مورد تحقیقات تاریخی باید انجام دهد

منابع تحقیق تاریخی 

تحقیقات توصیفی

تحقیقات همبستگی یا همخوانی

تحقیقات علی( پس از رویدادی)

تحقیقات تجربی ( آزمایشی)

شرایط ضروری یک تحقیق

گروه آزمایش، گروه کنترل

انتخاب تصادفی

تکرار آزمایش

قابلیت تعمیم 

اعتبار تحقیق آزمایشی   

 

بخشی از متن

تعاریف

در تعريف جامعه آماري به اين نكته اشاره مي‌شود كه افراد جامعه حداقل داراي يك صفت مشترك هستند. با توجه به اين تعريف، هر صفت ديگري كه از يك فرد به فرد ديگر جامعه تغيير كند را متغير مي‌ناميم. بنابراين متغيرها عبارتند از ويژگيهاي افراد، اشياء، واحدها و غيره كه مي‌توانند مقادير كيفي يا كمي اختيار كند. از جمله اين مقادير مي‌توان قد، وزن، بهره هوشي و امثال آن را نام برد.

انواع متغیرها 

بر اساس ارزش: به سه دسته تقسیم می شوند
1- متغیرهای کمی و قابل اندازه گیری
2- متغیرهای کیفی که مقادیر عددی بخود نمی گیرند بلکه ارزشهای کیفی را می پذیرند.
3- متغیرهای دووجهی، 

متغيرهای کمی و کیفی

مقادير متغيرها مي‌تواند مقوله‌اي یا کیفی (Categorical)  باشد، مانند رنگ چشم يا جنسيت، يا اينكه كمي باشد مانند طول، قد، وزن و بهره هوشي. به عبارت ديگر از اين دودسته متغير مي‌توان تحت عنوان متغيرهاي كيفي و كمي ياد كرد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع