پاورپوینت تاریخچه مکاتب روانشناسی ویلهلم وونت

پاورپوینت تاریخچه مکاتب روانشناسی ویلهلم وونت در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت تاریخچه مکاتب روانشناسی ویلهلم وونت در 14 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

ویلهلم وونت(۱۸۳۲-۱۹۲۰) Wilhelm Wunt

موضوع روان شناسی وونت: ”هشیاری“

تجربه هشیار: احساس های بیرونی و درونی

هرمان ابینگهاوس (۱۸۵۰-۱۹۰۹) Herman Ebbinghaus

انتشار مجله ی: روان شناسی و فیزیولوژی اندام های حسی 

فرانز برنتانو(۱۸۳۸-۱۹۱۷ ( Franz Brentano

کارل ستامپ (۱۸۴۸-۱۹۳۶ )

ازوالد کولپه(۱۸۶۲-۱۹۱۵)

مکتب ساخت گرایی

ادوارد بردفورد تیچنر(۱۸۶۷-۱۹۲۷)

ماهیت)ساختار( تجربه های هشیار )وابسته به شخص تجربه کننده

اجزای هشیاری

انتقاد از ساخت گرایی

 

بخشی از متن

مشاهده قیمت و دانلود سریع