پاورپوینت انتقال دهنده های دستگاه عصبی

پاورپوینت انتقال دهنده های دستگاه عصبی در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت انتقال دهنده های دستگاه عصبی در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مشخصات سلول های عصبی 

پتانسیل استراحت  

عوامل مهم در ایجاد پتانسیل استراحت 

پمپ سدیم ـ پتاسیم

گرادیان غلظتی حاصل از پمپ سدیم ـ پتاسیم

سهم پتانسیل انتشار یون 

سهم پمپ سدیم ، پتاسیم در پتانسیل غشا

پتانسیل عمل   

آستانه تحریک

کانال دریچه دار وابسته به ولتاژ سدیمی

انتقال موج عصبی 

جهت انتشار اینپالس

تحریک ناپذیری نسبی به دو علت

سرعت و هدایت موج عصبی 

هدایت جهشی 

سیناپس

میانجی های عصبی 

انواع میانجی ها

میانجی های نورپپتیدی با عمل آهسته 

میانجی های سیناپسی 

نوروپپتیدها

فهرست منابع

 

بخشی از متن

مشخصات سلول های عصبی 

1- تحریک پذیری  Excitability
حساسیت موجودات زنده به تغییرات محیط خارجی و درونی می باشد.
2- هدایت    Conduction
خاصیت رشته های عصبی برای انتقال پیام به مغز برای آگاه کردن آنها از تغییرات محیط 

پتانسیل استراحت      

وقتی هیچ محرک خارجی برای غشاء عصبی وجود نداشته باشد. گفته می شود غشاء در حالت استراحت است. در این حالت چون غشاء پلاریزه می باشد پتانسیلی در آن به وجود می آید که به آن پتانسیل استراحت می گویند.
میزان آن 70- تا 90- میلی ولت است.

مشاهده قیمت و دانلود سریع