پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی

پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت نظام های تامین اجتماعی در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعریف نظام تامین اجتماعی

کارکردهای تامین اجتماعی

خصوصیات تطبیقی نظام های تامین اجتماعی

social insurance بیمه اجتماعی 

social assistanceحمایت اجتماعی 

بیمه مسئولیت کارفرما یا بیمه حوادث 

صندوق احتیاط

نظام های مرتبط و مکمل تامین اجتماعی

محدودیت های پوششی

محدودیت های رویه ای (اجرایی)

محدودیت مزایا

محدودیت های مالی

محدودیت های  مالی بیمه اجتماعی

محدودیت های مالی حمایت اجتماعی

محدودیت های مالی بیمه مسئولیت کارفرما

محدودیت های مالی صندوق احتیاط

 

بخشی از متن

تعریف نظام تامین اجتماعی

مجموعه اقدامات نهادی شده برای تامین اجتماعی (در امان نگه داشتن مردم از خطرات مختلف اجتماعی)
در منشور سازمان بین المللی کار(ILO) ، تامین اجتماعی به مفهوم حمایتی است که جامعه برای اعضای خود از طریق مجموعه ای از اقدامات عمومی در برابر فشارهای اجتماعی و اقتصادی است که باعث قطع یا کاهش درآمد آنان به علت بیماری ، زایمان ، حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی ، سالمندی و مرگ می گردد . تامین اجتماعی همچنین مراقبت های پزشکی و حمایت های نقدی  را نیز در برمی گیرد 
9 خطرمتداول اجتماعی که تحت پوشش نظام های تامین اجتماعی قرار می گیرند  عبارتند از  :  سالخوردگی ، از کارافتادگی ، بازماندگی ، آسیبهای ناشی از کار ، بیماری ، بارداری ، زایمان ، عائله مندی و بیکاری نظام هایی هستند که هرشهروندی را به عنوان عضوجامعه  قادر سازند به سوی یک زندگی شایسته حرکت کند ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع