پاورپوینت تحلیل و بررسی مدل های راهنمایی

پاورپوینت تحلیل و بررسی مدل های راهنمایی در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت تحلیل و بررسی مدل های راهنمایی در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

انواع مدل های راهنمایی 

مدل پارسونی 

مدل های بعدی راهنمایی

راهنمایی به صورت توزیع وسازگاری 

راهنمایی به صورت یک جریان کلینیکی 

راهنمایی به صورت کمک به امر تصمیم گیری 

مدل های جدید راهنمایی 

محدودیت های مدل راهنمایی 

راهنمایی مبتنی بر رشد 

راهنمایی به عنوان دانش عمل هدفدار 

راهنمایی به عنوان بازسازی اجتماعی 

راهنمایی به عنوان رشد شخصی 

 

بخشی از متن

انواع مدل های راهنمایی 

مدل های اولیه راهنمایی 
مدل های بعدی راهنمایی
مدل های جدید راهنمایی

مدل پارسونی 

روش پارسونز مبتنی براین بود که خصوصیات فرد و خصوصیات شغل ، باهم مقایسه شوند وسپس انتخاب صورت گیرد .در راهنمایی حرفه ای مشاور سه فعالیت را انجام می دهد :
1.تجزیه و تحلیل فرد 
2. تجزیه وتحلیل شغل 
3. مقایسه این دو نوع تجزیه و تحلیل 

مشاهده قیمت و دانلود سریع