پاورپوینت تشخیص هویت از طریق رگ های پشت دست

پاورپوینت تشخیص هویت از طریق رگ های پشت دست در 58 اشلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت تشخیص هویت از طریق رگ های پشت دست در 58 اشلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تشخیص هویت از طریق رگ های پشت دست

ثبت و گردآوری داده ها (Enrolment)

تصویر برداری

روش FIR

روش NIR

مرحله پیش پردازش

استخراج ناحیه مطلوب و حذف زمینه

افزایش وضوح تصویر

فیلتر میانگین

بخش بندی تصویر

استفاده از آستانه گیری انطباقی برای استخراج رگ ها

فیلتر مکانی

آستانه گیری

استخراج الگوریتم رگ‌‌ها پس از آستانه‌گیری

عملگرهای شکل شناسی

انتقال و انعکاس

عناصر سازنده و ارایه های چهارگوش

ساییده شدن

حذف مولفه های تصویر

گسترش یا انبساط

بازکردن

بستن

تفاوت باز و بسته کردن و نهایتا بستن

تصویر بعد از به کار بردن الگوریتم بستن

حذف کادر اطراف دست و استخراج کامل الگوی رگ ها

مشتق مرتبه اول ودوم

Roberts & sobel

الگوریتم لبه‌یابی (گرادیان سوبل)  

تابع گسترش   

تصویر الگوی رگ ها پس از حذف کادر دست

الگوریتم استخراج اسکلت رگ‌ها

حذف خطوط افقی ناخواسته با استفاده از تابع سایش

تصویر نهایی الگوی رگ ها بعد از الگوریتم های گسترش و باز کردن

استخراج ویژگی

تبدیل موجک

تفاوت خانواده‌های موجک در Matlab

طبقه بندی داده ها

آماده سازی داده ها برای ورود به طبقه بندی کننده

نرمال سازی به روش mean and stand.dev

کاهش بعد بردار ویژگی    

آنالیز اجزا اصلی

نمودار بردار ویژگی بعد کاهش یافته

ورودی شبکه های عصبی

منحنی خطا

منحنی ROC

مشاهده قیمت و دانلود سریع