پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت SEI

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت SEI در 4 صفحه پی دی اف

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت SEI در 4 صفحه پی دی اف

 

ویژگی های پرسشنامه

نمره ی مقیاس دروغ در مجموع نمرات محاسبه نمی شود.حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی 26 و در هریک از سه مقیلس دیگر مساوی 8 است. حداکثر نمره کل عزت نفس مساوی 50 است.

مشاهده قیمت و دانلود سریع