پاورپوینت روش صحیح بایگانی اسناد به چند روش رایج

پاورپوینت روش صحیح بایگانی اسناد در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاور پوینت روش صحیح بایگانی اسناد در 35 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مديريت امور دفتری

دبير خانه

نامه های اداری

يادداشت اداری

انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری

عناوين شغلی دبير خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

تفکيک نامه ها در مديريت امور دفتری

نامه های باز نکردنی

فرم کنترل نامه

کد گذاری نامه

انواع دفاتر وفرمهای مديريت امور دفتری

کنترل نامه ها

روشهای کنترل

نظام غير متمرکز مديريت امور دفتری

بايگانی 

تعريف بايگانی

تعريف طبقه بندی از نظر بايگانی

تعريف تنظيم اسناد

تعريف کد يا علامت رمز

مزايای نظام غير متمرکز

روشهای تنظيم پرونده های اسمی

تسجيل راکد بودن پرونده ها

 

بخشی از متن

مدیریت امور دفتری:

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد. امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری و صدور می شود و هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.     

مشاهده قیمت و دانلود سریع