پاورپوینت مديريت مناظره با جدال احسن

پاورپوینت مديريت مناظره با جدال احسن در 24 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت مديريت مناظره با جدال احسن در 24 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

جدال از نظر لغت

مفهوم شناسي "جدال احسن"

روش شناسي "جدال احسن"

فنون جدال احسن در مديريت مناظرات

آداب جدال احسن و احتجاج از نگاه اسلام

نتيجه گيري

 

بخشی از متن

مقدمه

بسياري از افراد در هنگام مناظره ها و جدال ها عنان از کف مي دهند، از کوره در مي روند و سخنان رکيک و ناصحيحي بر زبان مي رانند و رفتارهايي از آنان سر مي زند که شرم آور است. خروج از دايره آداب سخن گفتن زماني تشديد مي شود که شخص از سوي طرف مقابل و مخالف استهزاء شود. اگر فرد در مناظرات اجتماعي در خود اين توان را نمي يابد که با مخالف به شيوه نيکو سخن گويد از همان آغاز نبايد وارد اين ميدان شود. از آن جا که جدل به هر حال گفت وگويي با قصد چيرگي و منصرف کردن شخص از نظر و رأي خود است مي توان آن را يک جنگ دانست. بنابراين بايد شخص جدل کننده در هنگام جدل بهترين برخورد و نيکوترين سخن را داشته باشد و از تمسخر کلامي و غيرکلامي بپرهيزد. خداوند متعال در قرآن(نحل:125و عنکبوت:46) برخورد و سخن نيکو را از جمله آداب جدال احسن با ديگران برشمرده و بدان سفارش کرده است. از ديگر آداب اسلامي جدال احسن، رفق و مداراست. شيخ طبرسي، جدل احسن را جدل همراه با رفق و مدارا تفسير مي کند(مجمع البيان) بنابراين جدل کننده بايد هماره به گونه اي رفتار کند که به دور از خشونت باشد و نرمي و مدارا با مخاطب را در طول جدل مراعات کند. از آن جا که قرآن حاوي بهترين مطالب حق و استدلال هاي منطقي است بهتر است که شخص از قرآن براي جدال بهره بگيرد.

جدال از نظر لغت

راغب اصفهاني در تعريف جدال مي گويد: «جدال گفت وگو کردن و با يکديگرسخن گفتن است به طريق ستيزه و نزاع وبه جهت غلبه نمودن بر ديگري وريشه اين کلمه از"جدلت الحبل" است يعني طناب رامحکم کردم و جدال از همين معنا مي باشد، گو اين که هر يکي از جدل کنندگان ديگري را از ديدگاهش بر مي تابد ونيز گفته شده ريشه جدال کشتي گرفتن وافکندن ديگري برزمين سخت مي باشد». البته مفسر بزرگ شيعي شيخ طبرسي جدل را به قصد منصرف کردن شخص مقابل از رأي و نظرش تعريف کرده است (مجمع البيان) تا کمي آن را از شدت و حدت جنگي بودن بيرون آورد و به آن لطافت و نرمي بخشد.

مفهوم شناسي "جدال احسن"

همه ما در زندگي فردي و اجتماعي خود با خانواده، بستگان، دوستان، همسايگان، همکاران و... بحث و گفت و گو مي کنيم. بدين ترتيب در روابط اجتماعي دائم در موضوع هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و... به گفت وگو و تبادل نظر مي پردازيم. سؤال مهم اين است که چرا در بسياري از اين بحث ها، در پايان به جاي «وحدت و همبستگي» به اختلافات دامن زده و دوستي ها کمتر و دشمني ها بيشتر مي شود. حقيقت اين است که اغلب به جاي گفت وگوي سالم و سازنده که قرآن مجيد از آن به «جدال احسن» ياد مي کند، از شيوه هاي تخريبي و نامناسب بهره مي بريم. جدال احسن يعني؛ گفت و گو با مخالفان بر اساس شيوه درست و با هدف روشن کردن حقيقت نه بيرون کردن رقيب از ميدان و غلبه بر او. از امام صادق(ع) در تفسير جدال احسن آمده است که مراد از آن جدال با کمک کتاب ا... و قرآن است. (نورالثقلين، ج۳)

و ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع