پاورپوینت سبک های هویتی برزونسکی

پاورپوینت سبک های هویتی برزونسکی در 31 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت سبک های هویتی برزونسکی در 31 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

وضعیت سبک های هویت از نظر مارسیا

تطابق وضعیت هویت مارسیا با سبک هویت برزونسکی

سبک هویت اطلاعاتی

سبک هویت هنجاری

سبک هویت سردرگم / اجتنابی

تعهد از دیدگاه برزونسکی

 

بخشی از متن

مقدمه

میشل برزونسکی با رویکردی پست مدرن، هویت را غیرمتمرکز، پویا، متعدد، وابسته به بافت، نسبی، سیال و چند بخشی می داند. از نظر وی هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است.

مدل شناختی-اجتماعی برزونسکی از هویت، بر دیدگاه ساختارگرایی استوار است. به این معنا که افراد، نقش فعالی در ساختن تفکرشان نسبت به اینکه چه کسی هستند و در چه واقعیتی زندگی می ¬کنند، دارند. بنابراین به نظر برزونسکی رشد هویت، مبادله مداومی بین فرایندهای جذب (که به وسیله ساختار هویت اداره می شود) و انطباق (که توسط بافت های اجتماعی که نوجوان در آن زندگی و رشد می کند، تعدیل می شود) است.

مدل شناختی – اجتماعی به تفاوت برجسته در درگیری و یا اجتناب افراد از تکالیف مختلف، چون تصمیم گیری، حل مسائل شخصی و موضوعات هویت اشاره می کند. این فرایندهای جهت یابی یا سبک هویت شامل ساز و کارهایی است که اطلاعات و تجارب مرتبط با خود را کدگذاری، پردازش و سازماندهی و مرور می کند.

به نظر برزونسکی، افراد بر اساس فرایندهای شناختی و اجتماعی دارای انواع سبک های هویتی هستند، سبک های هویتی استراتژی های شناختی – اجتماعی هستند که افراد در زمان مواجهه با تعارضات هویتی از آنها استفاده می کنند. لازم به توضیح است که نظریه سبک های هویت به جای تمرکز بر پیامد شکل گیری سبک ها، بر فرآیند شکل گیری هویت تأکید می کند.

سبک پردازش هویت عبارت است از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خود را پردازش می کنند، چگونه درباره اطلاعات مربوط به خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو می کنند و تصمیم می گیرند. سبک های پردازش هویت چارچوبی برای عمل کردن فرد در محیط فراهم می آورند و بیانگر نظریه ضمنی درباره خود هستند.

برزونسکی با معرفی سبک ¬های هویتی، بر نحوه پردازش اطلاعات و نحوه برخورد با مشکلاتی که در دوران بحرانِ هویت ایجاد می شود تأکید کرد. بر اساس دیدگاه او، هویت یک ساختار شناختی و چار¬چوب ارجاعی شخصی است که برای تفسیر تجارب و اطلاعات مربوط به خودِ شخص و پاسخ¬گویی به پرسش ¬هایی درباره مفهوم زندگی، معنادار می شود.

وضعیت سبک های هویت از نظر مارسیا :

1.         هویت موفق یا هویت دست یافته

2.         هویت دیررس یا وقفه هویت

3.         هویت زودرس یا ضبط هویت

4.         هویت مغشوش یا هویت سردرگم و پراکنده

بر اساس دیدگاه برزونسکی، سه جهت گیری یا سبک پردازش هویت وجود دارد:

1.         سبک اطلاعاتی

2.         سبک هنجاری

3.         سبک سردرگم / اجتنابی

و ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع