دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

مشاهده قیمت و دانلود سریع

مجموعه آزمایشات آزمایشگاه فیزیک پایه 1

دستور کار آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آزفیزیک 1

 

درس آزمایشگاه فیزیک پایه یک  برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایش ها یادگیری بخش گسترده ای از فیزیک جدید نیست بلکه انجام آزمایش ها به درک مفاهیم و مطالب درس فیزیک پایه یک و تقویت شهود فیزیکی کمک کرده و تا حدودی زمینه لازم را برای انجام پژوهش ها و ارائه مطالب علمی فراهم می آورد.
 
علاوه بر این در این درس با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی آشنا خواهید شد.آزمایشگاه به صورت یک درس یک واحدی و به مدت دو ساعت در هفته در محل آزمایشگاه فیزیک پایه یک تشکیل شده و شامل یک فصل برای آموزش روش گزارش نویسی و تحلیل داده و 10 آزمایش مکانیک می باشد که عبارتند از:
 
  1. اندازه گیری طول، جرم و تقعر (I)

  2. اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و زمان عکس العمل شخص (II)

  3. اصطکاک

  4. سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن

  5. تعادل

  6. حرکت پرتابی

  7. آونگ کاتر

  8. برخورد

  9. حرکت دورانی

  10. حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع