پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی

پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی در 25 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت تصمیم گیری اخلاقی در 25 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

تصمیم اخلاقی

تصمیم گیری اخلاقی

معضل اخلاقی

شدت اخلاقیات

شرایط اخلاقی

فرایند تصمیم گیری اخلاقی

 

بخشی از متن

مقدمه

تصمیم اخلاقی: تصمیمی که هم از نظر قانونی و هم اخلاقی در یک اجتماع بزرگتر قابل پذیرش باشد یا پیامدهایی که بر رفاه همکاران اثر گذار است(مهدوی و موسوی نژاد، 1390، 43).

جونز تصمیم اخلاقی را به عنوان تصمیمی معرفی می کند که هم از نظر وجدانی و هم از نظر قانونی برای بخش بزرگی از جامعه قابل قبول است. این اصول فراتر از قانون هستند و راهنمای حل مسائل وجدانی با رعایت انصاف و راه حل درست و به حق می باشند. اخلاق به قوانین و استانداردهای هدایتیِ مربوط به قوانین فلسفه اخلاقی توجه می کند(امیرشاهی و همکاران، 1390، 30).

تصمیم گیری اخلاقی: فرایندی که افراد در اخلاق خود برای تعیین درستی یا نادرستی یک موضوع از آن استفاده می کنند و در یک فرایند چهار مرحله ای اجرا می شود و شامل: شناخت موضوع اخلاقی، قضاوت اخلاقی، قصد اخلاقی و رفتار اخلاقی اجرا می شود.

معضل اخلاقی: وضعیتی که دو و یا چند ارزش مهم و در عین حال متضاد هستند.

شدت اخلاقیات: دامنه ای که یک موضوع، رویداد یا اقدام ویژگی هایی دارد که آن را به موضوعی اخلاقی، قضاوت اخلاقی یا اقدامی اخلاقی تبدیل می کند.

شرایط اخلاقی: طرز تفکر غالب کارمندان از اینکه رفتار صحیح اخلاقی چیست و چگونه باید با موضوعات اخلاقی رفتار کرد(مهدوی و موسوی نژاد، 1390، 43).

مفاهیمی همانند فرهنگ اخلاق سازمانی و جو رفتاری در مدیریت و ادبیات اخلاقی تجاری در طی دو دهۀ اخیر نفوذ نموده است. این مفاهیم از ساختارهای کلی فرهنگ و جو سازمانی استخراج شده اند و ممکن است بعنوان زیر مجموعه هایی از این ساختارهای گسترده تر در نظر گرفته شوند. همانطور که قبلاً بیان شد، تاثیر محیط های سازمانی بر روی فرایندهای تصمیم گیری، از مدلهای تئوریکی تصمیم گیری های اخلاقی در سازمانها حمایت می کند که اکثر آنها صراحتاً از اهمیت تاثیرات سازمانی مطلع هستند(شافر و سیمون، 2011، 649).

درک اهمیت اخلاقیات «یک بررسی موافق از چگونگی اهمیت اخلاقیات و مسئولیت های اجتماعی برای موفقیت شرکت هایی است که افراد در آن کار می کنند» (سینگها پاکدی و همکاران، 1995). در مدلهای تصمیم گیری اخلاقی، مشکلات دریافت شدۀ اخلاقی، مکانیسم انگیزاننده ای هستند که اهمیت درک شده اخلاقیات در آنها، بخشی از این فرایند است که به موجب آن تصمیم گیرندگان، طیفی از نتایج بالقوه را ارزیابی می کنند. در مدلهای هانت و ویتل (1986، 1993) و فرل و همکاران (1989)، این امر تا حد زیادی با ارزیابی های غائی قابل شناسایی هستند (تمرکز بروی نتایج اقدامات است) که یک شخص با ارزیابی های خاص به علم واجبات ترکیب می شود (تمرکز بر اقدامات خاص) و قبل از رسیدن به یک قضاوت اخلاقی(مارتا و همکاران، 2004، 57).

جونز (1991) بیان می کند که یک مدل تصمیم گیری اخلاقی باید «مشروط به مسائلی» باشد که صراحتاً ویژگی های خود مسائل معنوی را در نظر می گیرد. او به شدت معنویتی اشاره می کند که از شش مولفه تشکیل شده است:

1) بزرگنمایی پیامدها

2) رضایت های اجتماعی

3) احتمال تاثیرات

4) فوریت زمانی

5) نزدیکی

6) تمرکز بر تاثیرات.

بزرگنمایی پیامدها بعنوان نتیجۀ مفید/ مضر اصلی از اقدامات معنوی مورد بحث می باشد. عواقب اجتماعی مسائل معنوی بعنوان درجۀ توافقی از بد یا خوب بودن یک گزینه تعریف شده است. احتمال تاثیرات به احتمالی بر می گردد که اقدام در آن صورت می گیرد و منجر به مزایا یا معایب مورد انتظار منجر می شود. فوریت زمانی بعنوان زمان بین اقدامات کنونی و عواقب اقدامات معنوی تعریف می شود و بالاخره، تمرکز بر تاثیرات اعمال معنوی بعنوان «عملکرد معکوس» تعدادی از افراد تحت تاثیر گرفته توسط این اعمال تعریف می شود(وایتر وهمکاران، 2006، 236).

و ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع