ترجمه مقاله کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر

ترجمه مقاله کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر در 39 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر در 39صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی: کمیته های حسابرسی ، مدیران زن و انواع متخصصان مالی زن و مرد: شواهد بیشتر

عنوان انگلیسی:

Audit committees, female directors and the types of female and male financial experts: Further evidence

تعداد صفحات: 39صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از ترجمه:

چکیده:

شواهد در مورد رابطه حضور مدیران زن در کمیته های حسابرسی و کیفیت حسابرسی اندک است. علاوه بر این ، شکست محققان در شناخت انواع متخصصان مالی زن و مرد ممکن است (الف) منجر به شواهد در هم آمیخته در مورد رابطه بین حضور متخصصان مالی زن در کمیته های حسابرسی و نظارت بر گزارشگری مالی شود ، و (ب) آنها را وادار به تحقیق در مورد متخصصان مالی مرد در کمیته های حسابرسی کند. بنابراین ، ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا حضور مدیران زن و انواع متخصصان زن و مرد در کمیته های حسابرسی با کیفیت حسابرسی ارتباط دارند یا خیر. این مطالعه با استفاده از شرکت های FTSE 350 از سال 2009 تا 2017 و روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی ، نشان می دهد که حضور مدیران زن و متخصصان حسابداری زن در کمیته های حسابرسی با کیفیت حسابرسی ارتباط مثبت دارند. نتایج ما ممکن است شواهد متناقض در مورد ارتباط بین متخصصان مالی زن و نظارت بر گزارشگری مالی را تبیین کند و همچنین نشان می دهد که کیفیت حسابرسی شرکت ها ممکن است با حضور متخصصان حسابداری زن در کمیته های حسابرسی بهبود یابد.

Abstract

Evidence on the association between female directors on audit committees and audit quality is weak. Further, researchers’ failure to identify the types of female and male financial experts may have (a) resulted in the mixed evidence on the relationship between female financial experts on audit committees and financial reporting monitoring, and (b) led them to question male financial experts on audit committees. Thus, we examine whether female directors and the types of female and male financial experts on audit committees are associated with audit quality. Using FTSE 350 firms from 2009 to 2017 and ordinary least-squares regression, this study finds that female directors and female accounting experts on audit committees are positively associated with audit quality. Our results may explain the conflicting evidence on the association between female financial experts and financial reporting oversight and also suggest that firms’ audit quality may increase with female accounting experts on audit committees.
 

ََ


 

مشاهده قیمت و دانلود سریع