پاورپوینت بررسی سرسختی روانشناختی

پاورپوینت بررسی سرسختی روانشناختی در 28 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت بررسی سرسختی روانشناختی در 28 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

مقدمه

نظریه های زیربنایی سرسختی روانشناختی

ویژگی های افراد سرسخت

مؤلفه های سرسختی روانشناختی

عوامل زیستی و محیطی در سبب شناسی سرسختی

چرا برخی افراد سرسخت ترند

سرسختی و امید به زندگی

 

بخشی از متن

مقدمه

زندگی استرس‌آفرین و دشوار است. تنها راه رهایی از استرس، مرگ است؛ زیرا وقتی می‌میریم مجبور به سازگاری و پاسخ به مطالبات زندگی نیستیم. با این حال بعضی از افراد بهتر خود را با دشواری‌های زندگی، سازگار می‌کنند و سرسخت تر هستند.

سرسختی به معنای توانایی ارزیابی عوامل استرس‌زا، مواجهه عمدی با این عوامل و شجاعانه عمل کردن است. این یک الگوی فکری و عملی است که عوامل استرس‌زا را از یک بلا و فاجعه احتمالی به یک فرصت برای رشد تبدیل می‌کند.

نقش سرسختی روانشناختی در مهار و کنترل استرس و پرهیز از اثرات زیانبار آن واضح است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سرسختی با تمرین، بهبود و گسترش می‌یابد.

مفهوم سرسختی ریشه در روانشناسی وجودی دارد. سرسختی اولین بار توسط سوزان کوباسا، پژوهشگر دانشگاه شیکاگو به کار گرفته شد. کوباسا در تبیین این ویژگی شخصیتی از فلسفه اگزیستانسیالیسم الهام گرفت. فلسفه اگزیستانسیالیسم بر مبارزه انسان برای یافتن معنا و هدف در زندگی تاکید دارد. این دیدگاه وجودی تاکید دارد که زندگی دائما در حال تغییر است و مستلزم جست‌وجوی معناست. طبق فلسفه اگزیستانسیالیسم هدف نهایی انسان «خلق معنی شخصی از طریق تصمیم گیری و عمل» است.

نظریه های زیربنایی سرسختی روانشناختی

به باور یونگ سلامت روان فردیت یافتن است و نخستین شرط فردیت یافتگی، آگاهی از آن جنبه های نفس است که مورد غفلت قرار گرفته اند. به همین دلیل می توان گفت فردیت یافتگی یونگ تقریبا نزدیک به سرسختی روانشناختی است(به نقل از اسکالتز، ۱۹۹۷).

به باور مزلو (به نقل از سیوارد، ۱۹۹۷)، آخرین مرحله نیازها، نیاز به خودشکوفایی است. او در بررسی های خود در مورد افراد خودشکوفا دریافت که آنها دارای ویژگی هایی هستند که منجر به حفظ و تقویت سلامت روانی آنها می شود. بررسی های متعدد کوباسا که با نظریه های مزلو و نظر او درباره خودشکوفایی همخوانی داشت، این باور را ایجاد کرد که داشتن تعهد، کنترل و استقبال از مبارزه طلبی های زندگی می تواند سدی در برابر استرس ایجاد کند.

آلپورت اصل مهارت و شایستگی را در مورد انگیزش شخصیت سالم مطرح می کند. این اصل متضمن این است که انجام کار در حد متوسط گاهی افراد سالم را ارضا نمی کند بلکه این گونه افراد فعالانه و سرسختانه در پی هدفها، امیدها و رویاهای خویش هستند و رهنمون زندگی آنها معناجویی، ابتکار و حس تعهد است. آنچنان که مشخص است، اصل مهارت و شایستگی آلپورت، سرسختی را در بر می گیرد.

و ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع