ترجمه مقاله اثر ویژگی کمیته ی حسابرسی بر آشکارسازی سرمایه فکری

ترجمه مقاله اثر ویژگی کمیته ی حسابرسی بر آشکارسازی سرمایه فکری در 10 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله اثر ویژگی کمیته ی حسابرسی بر آشکارسازی سرمایه فکری در 10 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

اثر ویژگی  کمیته ی حسابرسی  برآشکارسازی سرمایه فکری

عنوان انگلیسی:

The effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure
 

سطح ترجمه: متوسط

تعداد صفحات فارسی: 10صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به 100 شرکت انگلیسی ذکر شده  ارتباط بین ویژگیهای حسابداری بریتانیایی و اشکارسازی سرمایه فکری  (CI)بررسی میکند. در می یابیم به طور کلی افشای IC به شکل مثبت با ویژگی های کمیته ی حسابرسی مانند اندازه و تعداد جلسات و به شکل منفی با سهام  مدیران کمیته حسابرسی مرتبط است. ما دریافتیم بین افشای IC و استقلال کمیته حسابرسی و تخصص اقتصادی ارتباط معنی داری وجود ندارد ما همچنین مشاهده کردیم  .ارتباط بین ویژگی های کمیته ی حسابرسی و افشای IC با اجزای IC  (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) متفاوت است با اشاره به اینکه  عوامل ذکر شده که اجزای گوناگون اشکارسازی IC را پیش میبرند متفاوت هستند. این نتایج پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران دارد  چون که آنها تایید می کنند که اثربخشی کمیته حسابرسی در فرآیندهای گزارش دهی شرکت یک تابع از ویژگیهای خاص است .

Abstract

This paper, using data from 100 UK listed firms, investigates the relationship between audit committee characteristics and intellectual capital (IC) disclosure. We find that overall IC disclosure is positively associated with audit committee characteristics such as the size
and frequency of meetings, and negatively associated with audit committee directors’ shareholding. We find no significant relationship between IC disclosure and audit committee independence and financial expertise. We also observe that the association
between audit committee characteristics and IC disclosure varies with the IC components (i.e. human capital, structural capital and relational capital), suggesting that the underlying factors that drive various components of IC disclosure are different. These results have important implications for policy-makers in that they confirm that the effectiveness of audit committees in the corporate reporting processes is a function of certain characteristics

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع