ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی و سوددهی (مدارکی از شرکت های P.I.G.S)

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی و سوددهی (مدارکی از شرکت های P.I.G.S) در 21 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی و سوددهی (مدارکی از شرکت های P.I.G.S) در 21 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی :

حاکمیت شرکتی، حسابرسی داخلی و سوددهی: "مدارکی از شرکت های P.I.G.S

عنوان انگلیسی :

Corporate Governance, Internal Audit and Profitability: Evidence from P.I.G.S. Countries
 

تعداد صفحات فارسی :  21 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه : خوب

 

بخشی از ترجمه

چکیده

این مقاله تلاش می کند تادرباره اینکه آیا عوامل تعیین کننده خاص حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی، برسوددهی کسب و کار در کشورهایی که به طور بین المللی، با عنوان P.I.G.S شناخته می شوند (پرتقال، ایتالیا، یونان، اسپانیا)، تاثیر میگذارد یا خیر؟ و اگر جواب مثبت بود، میزان آن در چه حد است؟ نمونه مدنظر ما متشکل از شرکت های لیست شده در کشورهای اروپای جنوبی (P.I..G.S) می باشد. داده های این بررسی، بازه 2016-2011 را پوشش می دهد. تحلیل آماری، مبتنی بر مدل رگرسیون داده پنل است. برخلاف بسیاری از مطالعات پژوهشی دیگر، این مقاله به این نتیجه می رسد که مدیران داخلی، برای انجام وظایف کمیته حسابرسی، مناسب تر هستند اما اینکه اثر مثبتی از ظریق افزایش سایز هیئت مدیره، با اضافه کردن اعضای جدید، بر سوددهی وجود دارد و این که جلسات مکرر اعضای هیئت مدیره، مستلزم هزینه های بیشتری است که از هر گونه منافع آن، بیشتر خواهد بود. علاوه بر این، مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه سوددهی شرکت، می تواند در کشورهایی که خصوصیات فرهنگی و ماکرواقتصادی مشابهی دارند، در بازه های بررسی شده خاص، رفتار متفاوتی از خود نشان دهند.

Absract

This paper aims to explore whether and how specific corporate governance and internal audit determinants affect the profitability of businesses in the countries internationally called P.I.G.S. (Portugal, Italy, Greece, Spain, respectively). The sample consists of listed companies of the Southern European countries P.I.G.S. The survey data covers the period 2011-2016. Statistical analysis was based on a panel data regression model. In contrast to many research studies, this paper finds that internal managers are more suitable to perform the duties of the
audit committee effectively, that there is a positive effect in profitability by increasing the Board Size with new members and that frequent meetings of the boards entail additional costs that outweigh any benefits. In addition, there is evidence that firms’ profitability may
behave differently in countries with similar macroeconomic and cultural characteristics and for specific examined periods.

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع