ترجمه مقاله حساب های پرداختنی و ارزش شرکت شواهد بین المللی

ترجمه مقاله حساب های پرداختنی و ارزش شرکت شواهد بین المللی در 55 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله حساب های پرداختنی و ارزش شرکت شواهد بین المللی در 55 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی :

حساب های پرداختنی و ارزش شرکت شواهد بین المللی

عنوان انگلیسی :

Accounts payable and firm value  International evidence

تعداد صفحات فارسی :  55 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه : متوسط

 

بخشی از ترجمه

چکیده

ما آنالیز تفاوت-در-تفاوت (DID) را انجام دادیم که از بحران مالی جهانی (GFC) در سال 2008 به عنوان شوک خارجی برای بررسی تأثیرات ارزش حساب های پرداختنی استفاده می کند. تجزیه و تحلیل 136،783 از مشاهدات شرکت سال (21،765 شرکت) از 40 کشور نشان می دهد که حساب های پرداختنی به طور قابل توجهی مانع از کاهش تابین کیو در طول بحران مالی جهانی می شود . اثر ارزش برای قانون مدنی، جهت گیری های بلندمدت ، و کشورهایی که از عدم قطعیت کمتری برخوردارند، که در آنها روابط بلند مدت احتمالا سودمند است، چشمگیرتر می باشد. این نتایج پس از کنترل برای سایر ویژگی های کشور و سطح شرکت و همچنین با تعاریف جایگزین بحران مالی جهانی و حساب های پرداختنی ،تعمیم پذیر می باشد. ما همچنین دریافتیم که اعتبار تجاری در این کشورها مانع کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های موجود در طول بحران مالی جهانی می شود.

Abstract

We conduct a difference-in-differences (DID) analysis that uses the global financial crisis (GFC) in 2008 as an exogenous shock to examine the value effects of accounts payable. Analyses of 136,783 firm-year observations (21,765 companies) from 40 countries show that accounts payable significantly absorbed the reduction of Tobin’s Q during the GFC. The value effect is pronounced for civil law, long-term-oriented,
and high-uncertainty-avoidance countries, in which long-term relations are likely beneficial. These results are obtained after controlling for other country- and firm-level characteristics as well as with alternative definitions of the global financial crisis and accounts payable. We also find that trade credit in those countries prevents a significant reduction in inventory investments during the GFC.

مشاهده قیمت و دانلود سریع