مبانی و پیشینه پژوهش سود و قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود و قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود و قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری در 43صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx

 

ویژگیهای فایل

شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش برای سود و قیمت گذاری و استراتژی های قیمت گذاری

43صفحه ورد قابل ویرایش

منبع نویسی استاندارد APA و پاورقی دقیق

 

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم سود در ساختار

رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود 

حاشیه سود

تعریف قیمت گذاری

اهداف قیمت گذاری

استراتژی قیمت گذاری

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

 

بخشی از متن فایل

بخشی از مبانی نظری و پیشینه 

مفهوم سود در سطح ساختار

   اگرچه حسابداران در گفتار، سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی می دانند و بر تاثیر آن بر رفتار استفاده کنندگان (توان پیش بینی یا مربوط بودن در فرآیند تصمیم گیری) تاکید می کنند اما معمولا اصول و قواعد حسابداری را بر مفروضاتی بنا می کنند که ممکن است با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. مثلا پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که "سود حسابداری مبتنی بر میثاق ها و قواعدی است که باید منطقی و هم آهنگ با یکدیگر باشند اگرچه احتمالا انعکاسی از مفهوم سود اقتصادی نباشد". میثاق ها و قواعد حسابداری نیز از طریق مبتنی کردن آن ها برمفروضات و مفاهیمی که از وضعیت موجود حسابداری استنتاج شده است، منطقی تلقی و هم آهنگ شده اند. اما به هر صورت، مفاهیمی نظیر تحقق درآمد، مقابله هزینه ها با درآمد، حسابداری تعهدی و تخصیص بهای تمام شده را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم، همتایی در دنیای واقعی ندارند. سود حسابداری نیز مجموعی از اقلام مثبت و منفی است که بسیاری از آن ها محتوای تفسیری ندارند. چنانچه یکی یا برخی از این اقلام فاقد محتوای تفسیری اما در عین حال با اهمیت باشند، سود خالص منتج از آن نیز فاقد اهمیت تفسیری خواهد بود، اگرچه ممکن است حاوی اطلاعات مرتبط با بازار سرمایه نیز باشد.

تونی و همکاران(2018) در مطالعه ای به بررسی استراتژی های قیمت گذاری و سطوح و تاثیر آنها بر سودآوری شرکت ها پرداختند. هدف تحقیق آنان پیشنهاد و آزمون یک مدل نظری است که نشان دهنده تأثیر سیاست قیمت گذاری بر سودآوری شرکت است. برای این منظور، 150 شرکت در بخش متالورژیک واقع در شمال شرقی دولت ریو گراند دوسل، برزیل مورد مطالعه قرار گرفتند، راهبردهای قیمت گذاری مبتنی بر ارزش مشتری، استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت و استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر قیمت با قیمت ها ( بالا و پایین) و عملکرد با توجه به سودآوری است. نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت های مورد بررسی به طور مثبت با استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و سطح بالای قیمت تاثیر می گذارد، در حالی که از نظر قیمت پایین قیمت ها منفی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری بر سودآوری سازمان تأثیر می گذارند و بنابراین یک نگاه استراتژیک به فرایند قیمت گذاری ممکن است یک جنبه ای باشد که مدیران آن را نادیده می گیرند.

پیرملک و همکاران(1396) در تحقیقی به بررسی راهبردهاي قيمت گذاري زعفران با رويكرد تحليل عوامل استراتژيک پرداختند. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت حیدریه در سال 1394 جمع آوری گردید. نتایج مطالعه آنها نشان داد تحلیل وضعیت نشانگر تدافعی بودن راهبردهای فاکتور فرآوری زعفران است. لذا طبق نتایج به دست آمده راهبردهای ایجاد نظام بورس منطقه ای داخلی زعفران و کنترل مدت دار قیمت در بازارهای صادراتی با هدف توجه به نظام قیمت گذاری و خرید عادلانه پیشنهاد می گردد.

مشاهده قیمت و دانلود سریع