پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت

پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت در 53 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت نظریه شخصیت گوردون آلپورت در 53 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

زندگینامه

مقدمه

ماهیت شخصیت

وراثت و محیط

دو شخصیت مجزا

صفات شخصیت

آمادگی های شخصی

انگیزش : خود مختاری کارکردی انگیزه ها

خود مختاری کارکردی مستمر

خود مختاری کارکردی شخصی

رشد شخصیت در کودکی : خود بی همتا

مراحل رشد

تعامل های والد – فرزند

شخصیت بزرگسال سالم

سوال هایی درباره ماهیت انسان

ارزیابی در نظریه آلپورت

روش مدرک شخصی

بررسی ارزش ها

پژوهش درباره نظریه آلپورت

رفتار بیانگر

تاملاتی درباره نظره آلپورت

 

بخشی از متن

زندگینامه

آلپورت چھره مھمى در بسط مفھوم سلامت روان به حساب میاید وى روا نشناس معروفى است كه بطور گسترده در مورد تعداد زیادى از حوز ه ھاى شخصیت از قبیل خویشتن، انگیزش، ارزش ھا وشخصیت سالم مطلب نوشته است آلپورت به دلیل مطالعات گسترده اش در مورد شخصیت، لقب پدر روا نشناسى شخصیت را به خود اختصاص داده است او اولین روا نشناسى است كه گفت: روانشناس نباید صرفا به مطالعه علایم گوناگون و انواع مرض بپردازد، بلكه باید شخصیت سالم را مورد توجه قرار دھد.

آلپورت درپاییز ۱۹۱۵ وارد دانشگاه هاروارد شد، اما سالهای دانشجویی اوپراز ماجراهای هیجان انگیزی بود؛ ازنمران بد،که دراولین امنحانات سال تحصیلی گرفته تا آشنایی او باتازه ترین یافته های خرد وفرهنگ، کمک وخدمات داوطلبانه برای کلوپ های پسرها، گروهای کارگران و… احمالاً حس انسان دوستی، اخلاقیات وخدمات اجتماعی او نشأت گرفته ازخوی وعادات والدین اوبود. آلپورت درسال ۱۹۱۹مدرک لیسانس خود را درفلسفه واقتصاد دریافت کرد؛ وهنوز درباره آینده شغلی خود چندان مطمئن نبود وزمانی که تدریس درترکیه به اوپیشنهاد شد این امر را برای خود فرصت مغتنم شمرد واینکه ببیند ازتدریس می تواند لذت ببرد یاخیر. زمانی که آلپورت درترکیه بود، کمک هزینه ای تحصیلی برای دوره فوق لیسانس در هاروارد به اوپیشنهاد شد. برادرش فایت که دریک شرکت تجاری آمریکایی دروین کارمی کرد، ازاودعوت به عمل آورد که دروین باوی ملاقات کند.آلپورت دروین ملاقات جالبی بازیگموند فروید داشت که بعد ها برعقاید او درباره شخصیت تاثیر عمیقی گذاشت

هنگامی که آلپورتِ جوان به دفترکارفروید راهنمای شد، آلپورت نمی دانست که چه بگوید. فروید آرام نشسته ونگاهش می کرد ومنتظربود تا سری صحبت را اوبازکند. سرنجام آلپورت زبان می گشاید، شرح واقعه که خود شاهد آن بود به زبان می آورد، وداستان درمورد پسرخردسالی بودکه ترس آشکار وبیش ازحد ازکثافت داشت. وزمانی که آلپورت داستان را به آخر رساند فروید لحظه ای درسکوت به اوخیره شد وسپس ازاوپرسید« آیاآن پسرخردسال خودشمابودید؟» آلپورت بعداً می گفت ازاین سوال فروید به قدری احساس گناه ویکه خودم که فوراًموضوع صحبت را عوض کردم

این ملاقات چنان تاثیرگذاربود که “سرانجام آلپورت روان کاوی فروید را رد کند، وشخصیت آدمی رابادیدی کاملاً متفاوت برسی کند

وسرانجام، آلپورت بعد ازسالها تحقیق وپژوهش و دریافت جوایزومدال های گوناگون ازمؤسسات ومراکزمتعدد بین الملی، در۹ اکتبر ۱۹۶۷، دراثرسرطان ریه درگذشت.

مقدمه

آلپورت در چند نکته، روان کاوی فروید را به چالش کشید. اول اینکه، آلپورت قبول نداشت که نیروهای ناهشیار بر شخصیت بزرگسال بهنجار و پخته حاکم هستند. او معتقد بود که افراد سالم به صورت منطقی و آگاهانه عمل کرده و از نیروهایی که آنها را برانگیخته می کنند، آگاهند و بر آنها کنترل دارند. ناهشیار فقط برای رفتار روان رنجور یا آشفته اهمیت دارد. دوم اینکه، در رابطه با جبرگرایی تاریخی – اهمیت  گذشته در تعیین زمان حال – آلپورت گفت، آنگونه که فروید معتقد بود، ما زندانیان تعارض های کودکی و گذشته نیستیم.  آلپورت نوشت (( افراد مشغول هدایت کردن زندگی خود به سمت آینده هستند، در حالی که روان شناسی عمدتا مشغول ردیابی آنها در گذشته است)). سوم اینکه، آلپورت با گردآوری اطلاعات از شخصیت های نابهنجار، مخالف بود. فروید بین شخصیت بهنجار و نابهنجار پیوستار می دید، آلپورت بین آنها تفاوت آشکار می دید. از نظر آلپورت شخصیت نابهنجار در سطح بچه گانه عمل می کند. ویژگی برجسته دیگر نظریه آلپورت، تاکید او بر بی همتا بودن شخصیت است که صفات هر فرد آن را توصیف می کند. او معتقد بود که شخصیت عمومی یا همگانی نیست، بلکه در هر فردی اختصاصی است.

ماهیت شخصیت

((شخصیت سازمانی پویا درون فرد متشکل از سیستم های روانی – جسمانی است که رفتار و افکار مشخصه او را تعیین می کنند)). سازمان پویا این بود که گرچه شخصیت همواره تغییر و رشد می کند، ولی این رشد سازمان یافته است نه تصادفی. روانی – جسمانی به معنی آن است که شخصیت از ذهن و بدن تشکیل شده که با هم به صورت یک واحد کار می کنند، شخصیت نه کاملا ذهنی و نه کاملا زیستی است. منظور آلپورت از تعیین می کند این است که تمام جنبه های شخصیت، رفتارها و افکار خاص را فعال یا هدایت می کنند. عبارت رفتار و افکار مشخصه بدان معنی است که هر فکری که می کنیم و هر کاری که انجام می دهیم خاص خودمان است. بنابراین، هرکس بی همتاست.

و ...

مشاهده قیمت و دانلود سریع