ترجمه مقاله سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام (شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن)

ترجمه مقاله سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام (شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن) در 37 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام (شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن) در 37 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام: شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن

عنوان انگلیسی:

 

Unconventional monetary policy and stock repurchases Firm level evidence from a comparison between the United States and Japan

سطح ترجمه: خوب

تعداد صفحات: 37صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

این مقاله اولین مطالعه تطبیقی است که عوامل تعیین کننده بازخرید سهام در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف را بررسی می کند. این مقاله با ایجاد یک مجموعه داده گسترده در ایالات متحده و ژاپن و انجام تجزیه و تحلیل چند متغیره توبیت و پروبیت ، شواهدی را ارائه می دهد که در طول دوره سیاست های پولی غیر متعارف ، هم در ایالات متحده و هم در ژاپن ،شرکت های دارای جریان نقدی آزاد تر و هزینه های استقراض پایین تر احتمال بیشتری دارد که برای بازخرید سهام اقدام کنند ، شرکت هایی با اهرم مالی بالاتر احتمال دارد از بازخرید سهام امتناع کنند و شرکت ها سود سهام و بازخرید سهام را به منظور جلب رضایت ذینفعان خود ، تعدیل می کنند. همچنین نتایج نشان می دهد اختلافات چشمگیری بین نتایج شرکتهای ایالات متحده و ژاپن وجود دارد و اهمیت ساختار مالی را در تبیین نتایج متضاد نشان می دهد. از دیدگاه جزئی تر ، این مقاله بینش و شواهد جدیدی را برای پشتیبانی از این دیدگاه که باید ساختار مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اثرات سیاست پولی غیر متعارف در نظر گرفته شود ، ارائه می دهد.

Abstract

This paper is the frst comparative study examining the determinants of stock repurchases during the period of unconventional monetary policy. By constructing a vast frm-level dataset of the U.S. and Japan and conducting multivariate Tobit and probit analyses, this paper presents evidence that during the period of unconventional monetary policy, in both the U.S. and Japan, frms with more free cash flow and lower borrowing costs are more likely to repurchase stock, frms with higher fnancial leverage are more likely to abstain from stock repurchases, and frms
coordinate dividends and stock repurchases to please shareholders. I also fnd striking contrasts between the results of U.S. and Japanese frms, and show the importance of fnancial structure in explaining the contrasting results. From a micro perspective, this paper provides new insight and evidence to support the view that fnancial structure should be thought of as an important factor determining the effects of unconventional monetary policy.

 

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع