ترجمه مقاله نحوه پیروزی در نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی شرکت ها (الگوی بین المللی مدل هرمی CSR)

ترجمه مقاله نحوه پیروزی در نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی شرکت ها (الگوی بین المللی مدل هرمی CSR) در 39 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله نحوه پیروزی در نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی شرکت ها (الگوی بین المللی مدل هرمی CSR) در 39 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

نحوه پیروزی در نبرد ایده ها در مسئولیت اجتماعی شرکت ها: الگوی  بین المللی مدل هرمی CSR

عنوان انگلیسی: 

How to win the battle of ideas in corporate social responsibility: the International Pyramid Model of CSR
 

سطح ترجمه: متوسط

تعداد صفحات: 39 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

در این مقاله تعاریف مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) بررسی می شود زیرا در طول زمان تکامل یافته اند. این منشأ مفهوم را ردیابی می کند و یک چارچوب نظری برای استفاده بین المللی ایجاد می کند، بنابراین از مزایای کاربرد در اقتصادهای در حال توسعه و همچنین توسعه یافته برخوردار است. مدل های کارول و ویسر برای تولید مدل بین المللی هرم CSR ادغام شده اند، که اهمیت نسبی ابعاد اقتصادی، جهانی، حقوقی و اخلاقی و انسان دوستانه مفهوم CSR را تأیید می کند. نوآوری اصلی در هرم بین المللی، توسعه مسئولیت های "جهانی" در رابطه با محیط زیست، موضوعات فرهنگی اجتماعی، کاربران فناوری و حقوق سیاسی است. علاوه بر این، هرم بین المللی  کارول (تجارت افق 34 (4): 39-48، 1991) را متراکم می کند به طوری که مسئولیت های قانونی و اخلاقی جداگانه در یک تعهد قانونی و اخلاقی ادغام می شوند. علاوه بر این، با اذعان به اینکه مسئولیتهای مختلفی که از آن متعهد است می تواند به محض تغییر یا تغییر در اولویت ها، هرم را به سمت پایین یا پایین تغییر دهد، انعطاف پذیری را ارائه می دهد، زیرا اجتناب ناپذیر است زیرا مشاغل و اقتصادها از نظر مقطعی و با گذشت زمان متفاوت هستند.

Abstract

This paper reviews the definitions of Corporate Social Responsibility (CSR) as they have evolve over time. It traces the origins of the concept and creates a theoretical framework for international use, thus having the benefit of applicability in both developing as well as developed economies. The models of Carroll and Visser are integrated to produce The International Pyramid Model of CSR, which acknowledges the relative importance of economic, glocal, legal and ethical, and philanthropic aspects of the CSR concept. The primary innovation in the International Pyramid is the
development of ‘glocal’ responsibilities, relating to the environment, socio-cultural matters, technology users, and political rights. Additionally, the International Pyramid condenses Carroll (Business Horizons 34(4):39–48, 1991) pyramid such that the separate legal and ethical responsibilities are merged into one ‘legal and ethical’ obligation. Furthermore, it offers flexibility by acknowledging that the various responsibilities it embodies can shift up or down the pyramid as priorities change, which is inevitable as businesses and economies differ cross-sectionally, and over time.

مشاهده قیمت و دانلود سریع