ترجمه مقاله آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ (شواهدی از بازارهای نوظهور)

ترجمه مقاله آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ (شواهدی از بازارهای نوظهور) در 29 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ (شواهدی از بازارهای نوظهور) در 29 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

آیا همگرایی IFRS واقعا کیفیت حسابداری را افزایش می دهد؟ شواهدی از بازارهای نوظهور

عنوان انگلیسی"

Does IFRS convergence really increase accounting qualities? Emerging market evidence

سطح ترجمه: متوسط

 

بخشی از ترجمه

چکیده:

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا فرآیند همگرایی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) ،ارزش افزوده برای ابعاد کیفیت حسابداری ایجاد می کند، از جمله کیفیت تعهدات، هموارسازی سود، شناسایی به موقع زیان و پایداری درآمد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: فرضیه ی  همگرایی پس از IFRS موجب تغییرات کیفیت حسابداری می شود، با استفاده از آمارهای چند متغیره و تک متغیره تجزیه و تحلیل می شود. به طور خاص، نویسندگان به تجزیه و تحلیل داده های پانل با استفاده از داده های شرکت های صنعتی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴، شامل ۳۸۶۱ مشاهده سال شرکت در اندونزی، می پردازند.

یافته ها: نتایج نشان می دهد که هیچ شواهد قطعی وجود ندارد که تمام ابعاد کیفیت حسابداری، از جمله کیفیت تعهدات، هموارسازی سود، شناسایی یه موقع زیان و پایداری درآمد ،در همگرایی پس از IFRS افزایش یافته است.

مفاهیم عملی: یافته های این مطالعه ممکن است به سیاست گذاران و تدوین کننده های استاندارد برای در نظر گرفتن پذیرش IFRS در آینده کمک کند، بیشتر به منظور تشخیص بهترین فرمول برای افزایش سودمندی اطلاعات حسابداری در همگرایی پس از IFRS کمک می کند.

اصالت / ارزش: مطالعه حاضر به جای انجام کارهای تدریجی، بر روی همگرایی IFRS بر ابعاد وسیعی از کیفیت حسابداری تمرکز دارد. همچنین بر روند همگرایی IFRS به عنوان جایگزینی برای پذیرش کامل، متمرکز شده است که تمرکز بسیاری از مطالعات پژوهشی است.

 

Abstract
Purpose – This study aims to examine whether International Financial Reporting Standards (IFRS) convergence process adds value to the accounting quality dimensions, including accruals quality, earnings smoothing, timely loss recognition and earnings persistence.
Design/methodology/approach – It analyzes the hypothesis of accounting quality changes in postIFRS convergence by using the univariate and multivariate statistics. Particularly, the authors rely on panel data analyses using industrial companies’ data from 2008 until 2014, comprising 3,861 firm-years observations, in Indonesia.
Findings – The results indicate that there is no conclusive evidence that all accounting quality dimensions including accruals quality, earnings smoothing, timely loss recognition and earnings persistence increased in post-IFRS convergence.
Practical implications – The findings of this study may help regulators and standard setters to consider future adoption of IFRS, mostly to figure out the best “formula” to increase the usefulness of accounting information in post-IFRS convergence.
Originality/value – Rather than doing piecemeal work, the current study focuses on IFRS convergence on a broader aspect of accounting quality dimensions. It also focuses on the convergence process of IFRS as an alternative of full adoption, which has been the focus of many research studies.


 

مشاهده قیمت و دانلود سریع