ترجمه مقاله آیا منطقی سازی اقتصادی باعث کاهش یا افزایش ارزش های شغلی متخصصان حسابداری می شود؟

ترجمه مقاله آیا منطقی سازی اقتصادی باعث کاهش یا افزایش ارزش های شغلی متخصصان حسابداری می شود؟ در 8 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله آیا منطقی سازی اقتصادی باعث کاهش یا افزایش ارزش های شغلی متخصصان حسابداری می شود؟ در 8 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

آیا منطقی سازی اقتصادی باعث کاهش یا افزایش ارزش های شغلی متخصصان حسابداری می شود؟

عنوان انگلیسی:

?Does Economic Rationalization Decrease or Increase Accounting Professionals’ Occupational Values

سطح ترجمه : متوسط

تعداد صفحات: 8 صفحه 

 

بخشی از ترجمه

چکیده:

بعد از رسوایی های حسابداری شرکت این نگرانی فزاینده در مورد درک عوامل آسیب زننده به ارزش های شغلی متخصصان حسابداری وجود دارد که به خود تعالی در دنبال کردن مصلحت عموم و پذیرش نسبت به تغییر در دنبال کردن خود مختاری و خلاقیت تاکید دارند.مطالعات قبلی نشان داده اند که این ارزش ها در محیط های سازمانی منطقی سازی شده اقتصادی آسیب دیده اند. مطالعه ما این تحقیق رابا بررسی این امر پیش برده اند که چگونه ارزشهای شغلی متخصصان حسابداری تحت تاثیر منطقی سازی اقتصادی کشور است که در آن استخدام شده اند. در حالیکه منطقی سازی اقتصادی کشور ها به عنوان یک تاثیر کلیدی کلا ساختاری در سطح اجتماعی روی ارزشهای فردی شناخته شده است. این نظریه از لحاظ اثرات هنجاری اش تقسیم بندی شده است در حالی که منطقی سازی اقتصادی میتواند الویت ارزش های شغلی را تغییر و تحول عملکرد حرفه ای طبق منطق محاسباتی عقلانیت اقتصادی کاهش بدهد، همچنین میتواند الویت این ارزشها را با فراهم سازی مناطق لازم برای آزاد سازی متخصصان از محدودیت های مادی بقا افزایش بدهد ما این بینش های واگرا را با استفاده از داده های پرسش نامه اجتماعی اروپایی برای تعداد ۲۸ کشور دنیا تست کرده ایم. نتایج ما نشان میدهد که منطقی سازی اقتصادی باعث کاهش ارزشهای شغلی حسابداران فراتر از اثرات ارزشهای فرهنگی و مشخصات مربوط به کار میشود.

Abstract

Following corporate accounting scandals there has been an increasing concern with understanding the factors that undermine the occupational values of accounting professionals, which emphasize self-transcendence in the pursuit of public good and openness to change in the pursuit
of autonomy and creativity. Prior studies have demonstrated that these values are undermined in economically rationalized organizational environments. Our study advances this research by examining how accounting professionals’ occupational values are infuenced by the economic rationalization of countries where they are employed. While economic rationalization of countries is recognized as a key macrostructural, social-level infuence on individual values, the theory is divided regarding its normative efects. While economic rationalization may decrease the priority of occupational values by transforming professional action in accordance with the calculative logic of economic rationality, it can also increase the priority of these values by providing resources necessary for freeing professionals from the material constraints of survival. We test these divergent insights using the European Social Survey data for 28 countries. Our results indicate that economic rationalization decrease accountants’ occupational values beyond the efects of cultural values and work-related characteristics.

 

مشاهده قیمت و دانلود سریع