ترجمه مقاله تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت (شواهد استرالیا)

ترجمه مقاله تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت (شواهد استرالیا) در 32 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت (شواهد استرالیا) در 32 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

تأثیر هیئت مدیره در موفقیت بلند مدت یک شرکت: شواهد استرالیا

عنوان انگلیسی:

Board influence on a firm’s long-term success: Australian evidence

 

تعداد صفحات: 32 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

سطح ترجمه: خوب

 

بخشی از ترجمه

چکیده:

با وجود بررسی گسترده ارتباط بین هیئت مدیره و عملکرد شرکت ، شواهد تجربی در مورد اینکه آیا و چگونه هیئت مدیره ها در موفقیت طولانی مدت شرکت ها نقش دارند ، نادر است. این مطالعه با استفاده از داده های پانل 14 ساله همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس استرالیا ، به بررسی اثرات پتانسیل و پویایی هیئت مدیره و فاکتورهای کلیدی اثربخشی هیئت مدیره ، بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت ها می پردازد. شواهد ما نشان داد که پویایی و پتانسیل هیئت مدیره با کارایی سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت قوی دارد. این یافته ها این دیدگاه را تأیید می کنند که منابع شرکت ها و فرآیندهای داخلی که هیئت مدیره ها را قادر می سازد تا این منابع را برای حل موضوعات پیچیده همراه کنند ، برای موفقیت بلند مدت یک شرکت بسیار ضروری است.

 

Abstract

Despite the association between the board of directors and firm performance having been examined extensively in the literature, empirical evidence on whether and how boards contribute to firms’ longterm success is scarce. Using 14-year panel data of all Australian listed firms, this study examines the effects of board potential and board dynamics, the key factors of board effectiveness, on firms’ investment efficiency. We find strong evidence that both board potential and board dynamics are positively associated with firm investment efficiency. The findings support the view that both firms’ resources and internal processes that enable boards to mobilize those resources to resolve complex tasks are critical for a firm’s long-term success.
 

مشاهده قیمت و دانلود سریع