بررسی حقوق و قضا از گذشته تا به حال

بررسی حقوق و قضا از گذشته تا به حال در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی حقوق و قضا از گذشته تا به حال در 55 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول: (حقوق از آغاز تا مشروطیت)

تعریف سازمان قضایی

سازمان قضایی در عهد هخامنشی

قوانین جزائی و انواع کیفر

سازمان‌قضائی پس از حمله اسكندر و استقرار حكومت اشكانیان

سازمان قضائی در عهد باستان

انواع كیفر

حقوق مدنی در عهد ساسانیان

دادگستری در دوران اسلام

فصل دوم  : (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی  )

ترتیب اداره وزارت عدلیه

مجلس وزیر عدلیه

كابینه وزارت عدلیه

مجلس محاكمات داخله

مجلس تفتیش و استنطاق

مجلس استیناف

دایره فراشخانه وزارت عدلیه

ترتیب عدالتخانه های ولایت

محكمه استیناف

محكمه تمیز (دیوانعالی كشور )

فصل سوم  : ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حكومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی)

محاكم عمومی عدلیه

دادگاه بخش سیار

دادگاه شهرستان

دادگاه استان

دیوانعالی كشور

محاكم اختصاصی

وظائف دادسرا

وظائف دادستان کل کشور

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی )

آشنائی‌ مختصر با تشكیلات‌ قوه‌ قضائیه

دادگاه‌های‌ عمومی

دادگاه‌ خانواده

اداره‌ سرپرستی

صدور ولایتنامه

صدور قیم‌ نامه‌(2)

دادگاه‌ انقلاب

دادگاه‌ تجدید نظر

دیوان‌ عالی‌ كشور

سازمان‌ بازرسی‌ كل‌ كشور

دیوان‌ عدالت‌ اداری

مشاهده قیمت و دانلود سریع