بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه

بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: نوجوانان

مبحث اول : تعریف نوجوانان

مبحث دوم : تحلیل كارشناسی

فصل دوم :خانواده

مبحث اول : اهمیت خانواده

مبحث دوم : ضرورت بازسازی نهادهای اجتماعی

مبحث سوم : آمار به دست آمده

فصل سوم : علل فرار نوجوانان

مبحث اول : عوامل موثر در فرار

مبحث دوم : فقر

مبحث سوم : طلاق

مبحث چهارم : اختلافات خانوادگی

فصل چهارم : تحلیل بزهكاری

مبحث اول : عوامل بزهكاری اطفال

مبحث دوم : كانون اصلاح و تربیت

مبحث سوم : سیاست های قضایی در خصوص نوجوانان

مبحث چهارم : فرار از خانه به تنهایی جرم نیست

فصل پنجم :نتیجه

مبحث اول :راه چاره كدام است ؟

فهرست منابع

مشاهده قیمت و دانلود سریع