بررسی مجازاتهای تبعی و کیفری و تأثیر بازدارندگی آن

بررسی مجازاتهای تبعی و کیفری و تأثیر بازدارندگی آن در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی مجازاتهای تبعی و کیفری و تأثیر بازدارندگی آن در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اوّل(بررسی کلی انواع مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران)

مقدمه

مفهوم مجازات

ویژگی مجازات‌ها

تحقیر آمیز بودن

عذاب آور بودن (آزار دهی و آسیب رسانی)

مشخص بودن

قابلیت جبران خسارت ناشی از جرم

قطعی بودن

هداف مجازات‌ها

ارعاب و بازدارندگی و اصلاح بزهکار

ارعاب و بازدارندگی سایرین

حمایت از جامعه

اصول حاکم بر مجازات‌ها

اصل قانونی بودن مجازات‌ها

اصل قضامندی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل فردی بودن مجازات‌ها

انواع مجازات‌ها

مجازات‌های اصلی

مجازات‌های تکمیلی یا تتمیمی

مجازات‌های تبعی

فصل دوم(بررسی مجازات‌های تبعی در قانون مجازات اسلامی)

مقدمه

مجازات های تبعی

مجازات‌های‌ تبعی در قانون مجازات‌ عمومی‌ سال ۱۳۵۲

مجازات‌های تبعی در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی

فصل سوم(بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم)

مقدّمه

بازدارندگی

مفهوم بازدارندگی

ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات

پیشگیری از جرم

مفهوم پیشگیری

پیشگیری کیفری،ابزارها و روش‏ها

نتیجه‏ گیری

منابع و ماخذ

مشاهده قیمت و دانلود سریع