جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه

جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه در 68 صفحه پی دی اف با فرمت pdf

مشاهده قیمت و دانلود سریع

جزوه دستنویس و کامل درس کنترل پروژه در 68 صفحه پی دی اف با فرمت pdf

 

فهرست مطالب

الگوریتم زیمنس در موازنه هزینه و زمان
شبکه های پیش نیازی PN
محاسبا ت زمانی در شبکه های PN
تخصیص منابع
کنترل هزینه
شاخص های هزینه و پیشرفت کار (شاخص های سنجش عملکرد)
شاخص عملکرد هزینه ای پروژه
تخصیص منابع و تسطیع منابع
شبکه های GERT

توجه: فایل به صورت اسکن شده و غیرقابل ویرایش است. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع