جزوه دستنویس و کامل درس احتمال

جزوه دستنویس و کامل درس احتمال در 84 صفحه پی دی اف با فرمت pdf

مشاهده قیمت و دانلود سریع

جزوه دستنویس و کامل درس احتمال در 84 صفحه پی دی اف با فرمت pdf

 

فهرست مطالب

فصل اول : اصول شمارش و احتمال
فصل دوم : متغیرهای تصادفی و توابع احتمال
فصل سوم : امید ریاضی
فصل چهارم : توابع احتمال خاص
فصل پنجم : آزمون فرض های آماری
فصل ششم : رگرسیون خطی و ضریب همبستگی

توجه: فایل به صورت اسکن شده و غیرقابل ویرایش است. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع