ترجمه مقاله ارزیابی فاکتورهای هزینه و مزایای حسابرسی داخلی

ترجمه مقاله حسابداری برای ارزیابی فاکتورهای هزینه و مزایای حسابرسی داخلی در 12 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله حسابداری برای ارزیابی فاکتورهای هزینه و مزایای حسابرسی داخلی در 12 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

توضیحات

عنوان فارسی:

ارزیابی فاکتورهای هزینه و مزایای حسابرسی داخلی

عنوان انگلیسی:

Evaluating The Factor Of Cost And Benefit Of Internal Audit

تعداد صفحات:

در 12صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

سطح ترجمه: متوسط

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ساختار  حسابرسی

صرفه جویی در هزینه

اندازه شرکت

استراتژی شرکت

تابع حسابرسی داخلی

پشتیبانی مدیریت

صلاحیت فنی

متدلوژی

تحلیل اطلاعات

تحلیل جمعیت شناختی

بحث

تحلیل ارتباطی  ارتباط متغیرها

تحلیل استنباطی

نتیجه گیری 

تحقیقات آینده 

 

بخشی از ترجمه

چکیده:

هزینه های مالی و عملیاتی و مزایای حسابرسی داخلی نقش بسیار حیاتی در سازمان ها ایفا می کنند.هدف اصلی از این مطالعه تعیین اهمیت و تاثیر هر دو حسابرسی داخلی و  حسابرسی داخلی برون سپاری در سازمان است. 15 مورد از هزینه های مالی و عملیاتی و مزایای حسابرسی داخلی از یک سازمان نفت و گاز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه متغیر در انتخاب ممیزی داخلی معنی دار می باشند اما دو متغیر نتایج منفی را نشان می دهد که برون سپاری ارزان تر از یافتن منابع است. نتیجه گیری بسیار معمول وجود دارد  که امکانات داخلی پر هزینه تر انتخاب برون سپاری می باشد به طوری که ارائه دهنده داخلی کارآمدی کمتری از ارائه دهندگان خارجی دارد چون آنها به توسعه کارامدتر فن آوری، می پردازند.  مطالعه این نوع ، عوامل مستقل برای اهمیت یافتن منابع نسبت به برون سپاری و مقایسه هزینه ها و مزایای داخلی حسابرسی را توضیح می دهد.

کلمات کلیدی: هزینه، سود، حسابرسی داخلی، OGDCL، پاکستان

مشاهده قیمت و دانلود سریع