ترجمه مقاله روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات

ترجمه مقاله روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات.در 15 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشاهده قیمت و دانلود سریع

ترجمه مقاله روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات.در 15 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

توضیحات

عنوان فارسی:

روند کم هزینه در هزینه های حسابرسی و تاثیر آنها در کیفیت خدمات

عنوان انگلیسی:

Low-cost trends in audit fees and their impact on service quality

تعداد صفحات فارسی: 15 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه: متوسط

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

چارچوب نظری

هزینه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

داده ها و روش

نمونه

توصیف شرایط

شرایط

روش

تجزیه و تحلیل و نتایج

نتایج
 

بخشی از ترجمه

چکیده

بحران مالی سال 2008 محیط کسب و کار را تغییر داده است. تعداد شرکت های حسابرسی شده از زمان بحران به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و  این منجر به کاهش هزینه های خدمات حسابرسی و در نتیجه رقابت شدید بین حسابرسان شده است. این کاهش هزینه های حسابرسی نگرانی بزرگی برای شرکت های حسابرسی به همراه آورده است زیرا ممکن است با افت کیفیت خدمات حسابرسی رابطه داشته باشد. چنین افتی در کیفیت در نهایت سبب افت پرستیژ شرکت های حسابرسی شده می شود و بنابراین منافع آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس کاربرد تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی فازی (fsQCA)، در این مقاله کیفیت خدمات  حسابرسی با توجه به کاهش هزینه های حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. عوامل بررسی شده در مطالعه تجربی شامل هزینه های حسابرسی، هزینه های دیگر  تغییر داده شده بوسیله حسابرس و همچنین شامل پاراگراف های توضیحی، نظرات واجد شرایط و تأکید بر موضوع در گزارش حسابرسی ب ود. EBITDA شرکت خدمات حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت خدمات انتخاب شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که با وجود  کاهش هزینه های حسابرسی؛ کیفیت خدمات حسابرسی  ثابت باقی مانده است ، که نشان می دهد EBITDA به طور مثبت رشد کرده و تحت تاثیر کاهش هزینه ها قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی: کاهش هزینه حسابرسی ، کیفیت حسابرسی ، EBITDA

مشاهده قیمت و دانلود سریع