پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817

پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 در 69 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت عیوب جوش و محدوده پذیرش بر اساس استاندارد ISO 5817 در 69 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

مقدمه

ناپیوستگی جوش و عیوب جوش

استاندارد ایزو 5817 (ISO 5817)

انواع عیوب جوش

عیوب ساختاری جوش

عیوب خواصی جوش

عیوب ابعادی جوش

ترك

از دیدگاه نوع ترک

از دیدگاه محل رخداد ترک

از دیدگاه ابعاد ترک

تخلخل (Porosity)

ناخالصی سرباره ای (Slag Inclusion)

ناخالصی تنگستن (Tungsten inclusion)

ناهمراستایی خطی (Linear Misalignment)

گرده اضافی (Excessive Reinforcement)

پاشش جوش (Spatter)

حفرات سطحي

چاله انتهايي جوش

ذوب ناقص

ذوب ناقص در ريشه جوش

بريدگي لبه جوش

انقباض ريشه جوش

فلز جوش اضافي

نفوذ اضافي

زاويه نامناسب گرده جوش

سر ريز شدن فلز جوش

پرشدن ناقص

سوختگي از كنار

گرده نامتقارن

تعقر در ريشه جوش

تخلخل در ريشه جوش

شروع ضعيف قوس

بعد جوش نا مساوي

لكه قوس

پاشش

عدم تقارن زاويه اي

باز شدگي ناصحيح ريشه

مشاهده قیمت و دانلود سریع