پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيری

پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيری در 57 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت مهارت حل مساله و تصميم گيری در 57 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

تعريف مهارت حل مساله

مفاهيم كليدي در حل مساله 

فرايند حل مساله 

فرايند مقابله 

مقابله هاي هيجان مدار

مقابله هاي سالم و ناسالم 

ويژگي هاي مقابله كننده هاي موفق

گام هاي حل مساله 

جهت گيري مساله گشايي 

بحث گروهي 

موانع شناختي حل مساله موثر

نتيجه گيري 

تعريف دقيق مشكل 

فرمول بندي مساله 

تهيه فهرستي از راه حل هاي مختلف 

مزاياي بارش فكر 

غربال گري كلي و كنار گذاشتن راه حل هاي ضعيف

مهارت تصميم گيري 

تصميم گيري مستلزم سه عامل اساسي 

عوامل شخصي موثر در تصميم گيري 

فعاليت عملي 

روش هاي معمول در تصميم گيري

مراحل تصميم گيري منطقي 

 

بخشی از متن

تعريف مهارت حل مساله

مساله تعامل بين شخص و محيط است در آن بين تقاضا و خواسته محيط و امكانات و پاسخ هاي دردسترس فرد  ناهماهنگي و  عدم تعادل ادراك مي شود و روش فوري براي كاهش اين عدم تعادل در دسترس نيست. مهارت حل مساله رويكردي منظم و متوالي است كه به فرد كمك مي كند تا به طور موثري مسائل زندگي خود را حل كند. يك فرايند شناختي – رفتاري –عاطفي كه در آن فرد يا گروه تلاش  مي كند راه حل يا شيوه مقابله موثري براي يك مساله خاص شناسايي يا كشف نمايد. 

مشاهده قیمت و دانلود سریع