پاورپوینت کارگاه آموزشی پرسشنامه شخصیتی NEO

پاورپوینت کارگاه آموزشی پرسشنامه شخصیتی NEO در 130 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت کارگاه آموزشی پرسشنامه شخصیتی NEO در 130 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-PI-R)

عوامل و صفات شخصيتی، طبق نسخه تجديد نظر شده پرسشنامه شخصيتي NEO

اجراي آزمون

نمره‌گذاري

عبارت‌هاي بدون پاسخ

محاسبه نمرات عوامل و صفات

کنترل اعتبار پاسخنامه

پاسخ‌هاي موافق و مخالف

پاسخ‌هاي تصادفي

تفسير عوامل و صفات

عامل نوروز‌گرايي (N) روان آزرده گرایی

عامل برون‌گرايي (E)

عامل گشودگي 

عامل موافق بودن (A)

باوجدان بودن (C)  

عامل نوروز‌گرايي (N)

عامل برون‌گرايي (E)

عامل گشودگي (O)

عامل موافق بودن (A)

عامل باوجدان بودن (C)

تفسير نيمرخ

اعتبار و روايي 

فرم کوتاه پرسشنامه شخصيتي NEO NEO-FFI-60

نمره‌گذاري فرم کوتاه 

پرسشنامه NEO-PI-R

پرسشنامه NEO-FFI فرم کوتاه

نحوه نمره‌گذاري فرم بلند

نحوه نمره‌گذاري فرم کوتاه

 

بخشی از متن

پرسشنامه شخصيتي نئو (NEO-PI-R)

دارای 240 ماده (سوال)  48 ماده براي هر يک از پنج عامل   8 ماده براي هر يک از 30 صفت پاسخ گويان هر يک از 240 جمله را بر مبناي يک مقياس پنج قسمتي (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) درجه‌بندي مي‌کنند. (مقیاس لی کرد)

تحقيقاتي که منتهي به تجديد نظر در پرسشنامه شدند در دهه 1970 شروع شد.   در آن دوره معلوم نبود کدام مدل يا نظام شخصيتي مفيدترين و جامع‌ترين ترتيب را از خصوصيات شخصيتي ارايه داده است. کاستا و مک‌کرا متقاعد شدند که مدل‌هاي شخصيتي مختلف، بيشتر روي عوامل رده بالا (مثل نوروزگرايي، برون‌گرايي، ...) توافق دارند تا روي صفات رده پاييني که ذيل اين عوامل قرار مي‌گيرند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع