پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز

پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز در 40 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت کارگاه جامع خانواده از تشخيص تا تجويز در 40 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

روند کار در کارگاه

Theory

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي ساختاري-كنش نگر

زمينه‌هاي تحقيقاتي در نظريه‌ي ساختاري-كنش‌نگر

زنان شاغل 

منظور از تحول چیست؟

مفروضات اوليه در نظريه‌ي تحولي خانواده

تئوري مبادله‌اي خانواده

مفاهيم اوليه در نظريه مبادله‌اي خانواده

تئوري مبادله‌اي خانواده

نظريه‌ي تضاد

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي تضاد

نظريه‌ي استرس

هشت ملاك براي تبين عوامل استرس‌زا در خانواده 

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي استرس خانواده

رويدادهاي معمول و يا بهنجار

منابع

بحران

زمينه‌ي پژوهش‌ها در نظريه‌ي استرس خانواده

مشكلات زناشويي در نظريه‌ي استرس

نظريه‌ي سيستمي خانواده

مفروضات اصلي در نظريه‌ي سيستمي خانواده

 

بخشی از متن

نظريه‌ي تضاد: تضاد بخشي از هر ارتباط است كه روابط خانوادگي را نيز دربر مي‌گيرد. اسپري بر طبقه‌بندي عوامل و مولفه‌هاي ايجاد‌كننده‌ي تضاد در خانواده تاكيد دارد و از اين طريق امكانات اوليه را براي پژوهشگران در زمينه‌ي مطالعات خانواده فراهم مي‌سازد.

مفاهيم اوليه در نظريه‌ي تضاد

رقابت: اسپري(1979) تضاد را به عنوان وضعيتي تعريف مي‌كند كه وابستگي بين‌فردي منفي بين عناصر سيستم اجتماعي وجود داشته باشد. 
تضاد: تضاد رويارويي مستقيم ميان افراد و گروه‌ها بر سر منابع كمياب است. 
مديريت تضاد: مديريت تضاد به معناي پرداختن به تضاد براي حفظ حيات در شرايط رقابتي است. 
رفع تضاد: رفع تضاد به دو حالت "پايان يافتن تضاد" و به "فرايند خاتمه يافتن تضاد" اشاره دارد. 
توافق: توافق به وضعيتي با ثبات اشاره دارد كه جامعه، گروه‌ها و يا خانواده به تشريك‌مساعي در مورد مسائل مي‌پردازند. 
گفتمان و معامله: به‌ باور اسپري (1979) اغلب تضادها در ابتدا بر گفتمان و معامله متمركزاست و كمتر بر مشاجره و دعوا مبتني است.  
قدرت: قدرت به موضوع توانايي در كنترل جريان و مسير فعاليت ديگران اشاره دارد 
قاطعيت و پرخاشگري: قاطعيت به رفتاري اشاره دارد كه طي آن فرد از حقوق خود و موقعيت خود دفاع مي‌كند و حق ديگران را نيز محترم مي‌شمرد.

مشاهده قیمت و دانلود سریع