پاورپوینت روان درمانی در اختلال دوقطبی

پاورپوینت روان درمانی در اختلال دوقطبی در 99 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت روان درمانی در اختلال دوقطبی در 99 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

روان درمانی در اختلال دوقطبی

اولین درمان های مدون

اولین کارآزمایی های بالینی تصادفی

اجزای درمان های شناختی رفتاری

مولفه های عمده در IPSRT

حوزه های مهم بین فردی در IPSRT

مداخله در خواب بعنوان یک اولویت

الهام گیری از مفهوم EE در اسکیزوفرنی

ارکان درمان ”متمرکز بر خانواده

جلسات

جلسه اول: مقدمه و معرفی قوانین گروه

جلسه دوم: اختلال دو قطبی چیست؟

جلسه سوم: عوامل ایجاد کننده و شروع کننده

جلسه چهارم: علایم مانیا و هیپومانیا

جلسه پنجم: علایم افسردگی

جلسه ششم: سیر و پیش آگهی

جلسه هفتم: داروهای تثبیت کننده خلق

جلسه هشتم: داروهای ضد مانیا

جلسه نهم: داروهای ضد افسردگی

جلسه دهم: سطح سرمی داروها و آزمایش های خون

جلسه یازدهم: حاملگی و داروها

جلسه دوازدهم: طب مکمل در مقابل دارودرمانی 

جلسه سیزدهم: خطرات قطع درمان

جلسه چهاردهم: مصرف مواد مخدر

جلسه پانزدهم: شناسایی زود هنگام علایم مانیا و هیپو مانیا

جلسه شانزدهم: شناسایی زود هنگام علایم افسردگی و مخلوط

جلسه هجدهم: نظم در زندگی روزمره

جلسه نوزدهم: تکنیک های کنترل استرس

جلسه بیستم: راه های حل مسئله

برخی قوانین جلسات

پیش داوری ها و باورهای غلط درباره بیماری دوقطبی

علایم هشدار دهنده

اقدامات ضروری در هنگام بروز علایم هشدار دهنده

نکاتی درباره نقش استرس

برخی عناصر روش ”باسکو و راش

اسامی خاص مطرح

جمع بندی نهایی: تکنیک های مطرح

مشاهده قیمت و دانلود سریع