شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

مشاهده قیمت و دانلود سریع

شبيه سازی و آموزش کولیس ساعتی 0.001 اینچی با استفاده از Flash Player

 

توضیحات

يک مجموعه آموزشي شامل یک فايل فلاش که اساس کار و استفاده از خط کش را شبيه سازي مي کند. استفاده از اين فايلهاي فلاش براي آموزش به تمامي دانش آموزان و دانشجویان مکانیک توصيه مي نمائيم.

مشاهده قیمت و دانلود سریع