بررسی باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا

بررسی باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی باکتری یرسینیا انتروکولیتیکا در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

کلیات

مخازن بیماری

راه های انتقال و علائم بیماری

ویژگی های رشد و مقاومت

درمان

افراد در معرض خطر

کشت و جداسازی

غنی سازی

کشت در پلیت و شناسایی

بررسی محیط های کشف از نظر یریسناانتروکولیتیکا:

تایید

آزمون های تايیدی

آزمون اوره آز

آزمون اندول

آزمون کلینگلرآگار

جستجوی اکسیداز

آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

آزﻣﻮن های احتمالی ﺑﻴﻤﺎری زایی

آزﻣﻮن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴم در 37 درجه

تفسير آزمون های بیوشیمیایی

بیشینه تحقیق

نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از متن

یرسینیا انتروکولیتیکا از باکتری های مهم بیماری زای غذایی بوده و به عنوان عضوی از خانواده آنتروباکتریاسه ، یک باکتری گرم منفی ، میله ای کوتاه ، اکسیداز منفی ، بی هوازی اختیاری و فاقد اسپور است . از لحاظ ابعاد سلولی کوچکتر از سایر اعضای خانواده آنتروباکتریاسه است و از این لحاظ بیشتر به اعضای خانواده پاستورلاسه شباهت دارد . در صورتی که یرسینیا انتروکولیتیکا در درجه حرارت 37 درجه سلسیوس رشد نماید به صورت اشکال متنوع و متشکل از سلول های کروی میله ای شکل دیده می شود. این باکتری قادر به تحمل تغییرات PH بین 4 تا 10 و مقدار 5 درصد نمک می باشد . رشد باکتری در دامنه دمایی 0 تا 45 درجه سلسیوس و محدوده دمای مطلوب 25 تا 29درجه صورت می گیرد .

مشاهده قیمت و دانلود سریع