بررسی باکتری کوکسیلا بورنتی

بررسی باکتری کوکسیلا بورنتی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی باکتری کوکسیلا بورنتی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

کلیات

مخازن بیماری

راه های انتقال و علائم بیماری

ویژگی رشد و مقاومت

افراد در معرض خطر

پیشینه تحقیق

نتیجه

منابع

 

بخشی از متن

کوکسیلا بورنتی ، عامل یک باکتریوزیوش مشترک بین انسان و دام است . بیماری حاصل از آلودگی با آن در انسان تب کیو و در حیوانات کوکسیلوزیس نامیده می شود . [30]

کوکسیلا بورنتی پاتوژنی فوق العاده قوی است . تا سال 1955 کوکسیلا بورنتی در 51 کشور از کل پنج قاره یافت شده است و تنها مناطق شناخته شده جهان که فاقد این عفونت می باشند نیوزلند و قطب شمال است .

کوکسیلا بورنتی یک کوکوباسیل چند شکلی با ابعاد 0.3 -0.1 میکرومتر است . از لحاظ ساختمانی ، مشابه به باکتری های گرم منفی است و این ارگانیسم فقط در سلول زنده تکثیر می یابد ، کوکسیلا داخل سلول های یوکاریوت رشد و تکثیر می یابد (داخل سلول اجباری است ) و نسبت به بقیه ریکتزیاها بیشترین مقاومت را دارد .[34] ویژگی دیگر کوکسیلا بورنتی ، گوناگونی آنتی ژنی است که همان گوناگونی فازی نامیده می شود و  این میکرو ارگانیسم دارای دو فاز پادگنی است که مربوط به قسمتی از لیپوپلی ساکارید است و باهیچ یک از دیگر ریکتزیاها مشترک نیست .

مشاهده قیمت و دانلود سریع