بررسی فرآیند و تکنولوژی هابينگ

بررسی فرآیند و تکنولوژی هابينگ در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشاهده قیمت و دانلود سریع

بررسی فرآیند و تکنولوژی هابينگ در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

دستگاه هابينگ

شكل قوسي هاب كردن

نحوه چرخدنده تراشي هاب

طراحي و ساخت چند نمونه دستگاه هاب

منابع

 

بخشی از متن

روشهاي مختلفي براي ساخت چرخدنده وجود دارد كه هركدام داراي معايب و مزايايي هستند و بايد با توجه به نوع چرخدنده ، جنس ، دقت مورد نياز، امكانات موجود و هزينه ساخت بهترين روش را انتخاب كرد.اساسا چرخدند هها شكل تكامل يافته چر خهاي اصطكاكي هستند كه براي جلوگيري از لغزش و اطمينان از يكنواختي حركت نسبي، دندانه به آنها اضافه شده است.

دستگاه هاب يك نوع از دستگاه فرز است كه با آن چرخدنده توليد م يكنند و اين مهمترين روش توليد صنعتي چرخدنده نوك تيز پيچشي است. هاب با چرخاندن ابزار برنده و قطع ه، در زمان مشخص و با سرعت معين، دنده را ايجاد مي كند. ابزار برنده به شكل يك سطح مقطع برنده )براي ايجاد شكل دندانه( و يك مارپيچ است. بنابراين گوشه هاي دندانه ابزار برنده يك شكل منحني روي دنده ايجاد مي كند.

مشاهده قیمت و دانلود سریع