پاورپوینت تحلیل و بررسی هوش هيجانی

پاورپوینت تحلیل و بررسی هوش هيجانی در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

مشاهده قیمت و دانلود سریع

پاورپوینت تحلیل و بررسی هوش هيجانی در 27 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

هوش هيجانی (EQ)

هوش و آزمونهاي آن

هوش موسيقيايي

خودآگاهي

خود مديريتي

خود انگيختگي

همدلي

مديريت روابط اجتماعی

قابليتهاي فردي

قابليتهاي اجتماعي

منابع

 

بخشی از متن

هوش هيجانی (EQ)

امروزه شاهد دگرگوني هاي عميقي در محتواي تفكر مديريت و روشهاي به كارگيري از آن درفعاليت سازمانها هستيم. در اين شرايط تلاش براي بهبو د و توسعة ظرفيتها و توانمنديهاي مديران وكاركنان امري اجتناب ناپذير است. در حقيقت كشف استعدادها و نيروهاي خارق العاده نهفته در منابع انساني و همچنين استخراج و به كارگيري آن و بهبود و توسعة نيروي انساني هنر مديريت و اصلي ترين مسئوليت هر مديري است. يكي از بهترين روشهاي افزايش مهارتهاي انساني و ادراكي مدير و تسهيل شيوة رهبري وي توجه به هوش هيجاني و تقويت آن است.

هوش و آزمونهاي آن

از ديرباز، سنجش توانائيهاي ذهني و هوش انسانها براي محققان و دانشمندان جالب توجه بوده است . مدتها تصور مي شد كه قابليتهاي انتزاعي فقط منحصر به توانائيهاي منطقي، استدلالي و رياضي  مي شود. با همين ديدگاه مي توان گفت اولين آزمون هوش(IQ) توسط آلفرد بينت در سال 1900 طراحي شد...

مشاهده قیمت و دانلود سریع